Bất động sản

Loạt dự án nghìn tỷ của Vĩnh Hưng Land được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân

(VNF) - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc các dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch.

Loạt dự án nghìn tỷ của Vĩnh Hưng Land được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân

4 dự án nghìn tỷ của Vĩnh Hưng Land được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân (ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng cho biết 4 dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão.

Cụ thể, dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch có quy mô diện tích là 156.983m2, được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 18/11/2016, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 26/5/2017, phê duyệt quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 20/4/2018), chấp thuận đầu tư dự án ngày 10/08/2018).

Dự án Khu nhà ở thương mại xã Lý Trạch có quy mô tổng diện tích là 102.497,8m2, được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 08/05/2017, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 24/7/2017, phê duyệt quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 20/4/2018, chấp thuận đầu tư dự án ngày 10/08/2018.

Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch có quy mô diện tích là 83.321,6m2, đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu ngày 08/05/2017, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 24/7/2017, phê duyệt quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 20/4/2018, chấp thuận đầu tư dự án ngày 10/08/2018

Dự án Khu nhà ở thương mại xã Phú Trạch có quy mô tổng diện tích là 41.473,6m2, đã được tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 08/05/2017, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 26/6/2017, phê duyệt quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 20/4/2018, chấp thuận đầu tư dự án ngày 10/08/2018.

Cả 4 dự án trên đều do Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Hưng Land làm chủ đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho 4 dự án. Đồng thời, Bộ thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 4 dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch.

Tuy nhiên, đối với 11 lô đất nằm dọc trên tuyến đường Lê Duẩn thuộc dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch (tuyến đường có mặt cắt theo quy hoạch là 22,5m), Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, đảm bảo quản lý chặt chẽ, thống nhất về kiến trúc cảnh quan đô thị sau khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình ra soát đảm bảo tính chính xác tên chủ đầu tư của các dự án này.

Được biết, tổng chi phí thực hiện 4 dự án này lên tới gần 2.400 tỷ đồng, thuộc diện những dự án lớn nhất trong số 15 dự án mà tỉnh Quảng Bình đã công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Tin mới lên