Tài chính

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lãi trên 6.670 tỷ đồng, gấp 8 lần kế hoạch năm

(VNF) - Động lực tăng trưởng của BSR trong năm 2021 là giá dầu thô liên tục lập đỉnh, đồng thời việc chênh lệch giá giữa dầu thô và sản phẩm chính (xăng, dầu) cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lãi trên 6.670 tỷ đồng, gấp 8 lần kế hoạch năm

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lãi trên 6.670 tỷ đồng, gấp 8 lần kế hoạch cả năm

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt 34.490 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng của giá vốn chậm hơn của doanh thu, giúp cho lợi nhuận gộp đạt 3.174 tỷ đồng, cao tới 2,3 lần so với quý IV/2020.

Trong kỳ, BSR có 241 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra các chi phí phát sinh đều tăng đáng kể. Kết quả, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 2.675 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, BSR ghi nhận 101.080 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 74% so với cùng kỳ, trong đó chiếm tới 34.096 tỷ đồng là doanh thu từ DO 0,05% S và hơn 33.403 tỷ đồng là nguồn thu từ Mogas 95. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 6.673 tỷ đồng, tích cực nhất trong 4 năm qua và đảo ngược thành công khoản lỗ 2.858 tỷ đồng của năm 2020.

Với kết quả đạt được, BSR đã vượt 43% kế hoạch doanh thu (70.898 tỷ đồng) và gấp gần 8 lần kế hoạch lợi nhuận đề ra (870 tỷ đồng).

Phía BSR cho biết, kết quả kinh doanh khả quan là nhờ diễn biến giá dầu thô liên tục tăng mạnh trong năm 2021 đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV nói riêng và cả năm 2021 nói chung. Bên cạnh đó, việc chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm trong những tháng cuối năm 2021 cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR.

Trước đó, BSR cũng nhận định các gói giải pháp quản trị biến động, các kịch bản ứng phó ở mức cao nhất, nhà máy vận hành liên tục, không bị dừng do tanktop, ổn định ở công suất tối ưu. Sau quý III buộc phải giảm công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất về ngưỡng tối thiểu để tránh tồn kho tăng cao, song sang đầu quý IV sức tiêu thụ của thị trường đã tăng lên đáng kể.

Nắm bắt nhu cầu, BSR đã tăng công suất nhà máy, có thời điểm nhà máy Dung Quất hoạt động ở công suất 108%, tương ứng mức trước dịch, nhờ đó sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong quý 4 tăng mạnh.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của BSR đạt 66.785 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4,3 lần lên 4.189 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 75% lên 13.645 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 là 29.232 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 26.940 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 26/1, cổ phiếu BSR tăng 700 đồng lên 25.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 11,6 triệu đơn vị.

Tin mới lên