Tài chính

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) rút hồ sơ đăng ký niêm yết HNX

(VNF) - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc rút hồ sơ niêm yết cổ phiếu.

Trước đó, BSR đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 3,1 tỷ cổ phiếu tại HNX ngày 29/5/2020.

Thế nhưng, trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và biến động của giá dầu thế giới gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, ban lãnh đạo BSR quyết định lùi lại kế hoạch niêm yết cổ phiếu để tập trung vào các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cốt lõi.

BSR cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch và mục tiêu niêm yết cổ phiếu khi điều kiện về thị trường chung và điều kiện nội tại của công ty phù hợp hơn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 cho thấy, doanh thu thuần trong quý của BSR đạt gần 9.100 tỷ đồng, báo lãi sau thuế 163 tỷ đồng, giảm lần lượt 60% và 72% so với cùng kỷ năm 2019.

Tuy nhiên, số lãi ít ỏi quý III chưa đủ để "vá" khoản lỗ lũy kế của hai quý trước đó. Lũy kế 9 tháng, công ty vẫn lỗ gần 4.100 tỷ đồng, trong khi doanh thu đạt 40.825 tỷ đồng, bằng một nửa doanh thu cùng giai đoạn năm trước.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của BSR giảm 20% so với đầu năm, đạt trên 42.858 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 17.298 tỷ đồng, giảm 35% chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 10 lần, còn 974 tỷ đồng. Đồng thời hàng tồn kho cũng giảm 18% xuống 6.987 tỷ đồng.

BSR có khoản nợ vay ngắn hạn 7.963 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.875 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ âm 1.214 tỷ đồng, đánh bay thành quả đạt được kể từ sau khi IPO.

Vốn chủ sở hữu giảm từ 34.053 tỷ xuống 29.830 tỷ đồng, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu đạt 0,26.

Tin mới lên