Tài chính

Lộc Trời thay tổng giám đốc, đặt mục tiêu trở thành tập đoàn tỷ đô

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCom: LTG) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 theo hình thức hội nghị trực tuyến.

Lộc Trời thay tổng giám đốc, đặt mục tiêu trở thành tập đoàn tỷ đô

Ông Huỳnh Văn Thòn (trái) chuyển giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Duy Thuận.

Với 98 cổ đông đại diện 82.3% cổ phần của tập đoàn, Đại hội được tổ chức tại 2 điểm cầu An Giang và Tp. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo kết quả hoạt động, từ quý 4 năm 2019, Lộc Trời đã cải thiện rõ rệt chất lượng quản trị tài chính, đạt dòng tiền dương 1.363 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh so với âm 595 tỷ năm 2018.

Các khoản phải thu khách hàng giảm 378 tỷ so với đầu năm. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm tương ứng 15% và 7%, dư nợ vay ngắn hạn và dư nợ vay dài hạn giảm tương ứng hơn 1.000 tỷ và 150 tỷ so với đầu năm.

Đại hội đã thông qua các nội dung như sửa đổi điều lệ công ty, gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán, mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O, trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhằm tăng cường sức mạnh nội tại trong các hoạt động cốt lõi của Lộc Trời…. Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Lãnh đạo Lộc Trời bày tỏ tham vọng trở thành tập đoàn tỷ đô năm 2024 và trong năm 2020 sẽ đạt doanh thu thuần 7.352 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 360 tỷ - tăng 7,45% chỉ trong 3 quý còn lại của 2020 so với kết quả của cả năm 2019.

Về mặt quản trị và điều hành, Đại hội đã thông qua một số thay đổi về nhân sự. Theo đó, ông Huỳnh Văn Thòn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và tiếp tục là người lãnh đạo cao nhất của Lộc Trời. Ông Nguyễn Duy Thuận tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc điều hành theo mục tiêu và định hướng được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này là 2 hai thành viên mới: bà Nguyễn Thị Ấm, Giám đốc Đối ngoại – Truyền thông của tập đoàn và Tiến sĩ Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Trong video gửi đến Đại hội, ông Roesler phát biểu: “Tôi đã nhận được lời mời của tập đoàn Lộc Trời và rất vinh dự đón nhận vị trí thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị. Tôi tin rằng chiến lược của Lộc Trời rất phù hợp với xu hướng của nông nghiệp hiện đại trên thế giới và chờ đợi sẽ đóng góp tích cực cho sự thành công của Lộc Trời trong lĩnh vực rất quan trọng là nông nghiệp, qua đó góp phần phát triển kinh tế và con người của đất nước Việt Nam.”

Tin mới lên