Tài chính

Lợi nhuận của VNPT giảm mạnh do điều chỉnh số liệu sau kiểm toán

(VNF) – "Ông trùm" viễn thông VNPT ghi nhận 4.140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2016, giảm tới 40% so với năm 2015.

Lợi nhuận của VNPT giảm mạnh do điều chỉnh số liệu sau kiểm toán

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPT giảm tới 40% so với năm 2015

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của VNPT đạt 50.601 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6% so với năm 2015.

Mặc dù doanh thu duy trì mức tăng nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPT lại giảm tới 40% so với năm 2015, tương ứng giảm 2.780 tỷ đồng, về mức 4.140 tỷ đồng. Bóc tách sâu hơn, nguyên nhân của sự suy giảm này đến từ việc chi phí bán hàng tăng mạnh và đặc biệt là doanh thu hoạt động tài chính giảm rất mạnh.

Cụ thể, năm 2016, VNPT ghi nhận chi phí bán hàng lên đến 2.716 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2015, tương ứng tăng 1.197 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của VNPT năm 2016 lại giảm tới 57,5%, tương ứng giảm 3.066 tỷ đồng, về còn 2.267 tỷ đồng.

Tổng cộng, 2 nguyên nhân trên khiến lợi nhuận của VNPT suy giảm tới trên 4.200 tỷ đồng, tuy nhiên, việc giá vốn tăng chậm hơn doanh thu thuần, cộng với chi phí tài chính lẫn chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, đã khiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPT "chỉ" giảm 2.780 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VNPT ở mức 89.289 tỷ đồng, tăng 0,54% so với hồi đầu năm, trong đó tập trung tại 2 khối tài sản chính, gồm 29.087 tỷ đồng ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 37.252 tỷ đồng ở tài sản cố định.

Về nguồn vốn, đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của VNPT đạt 63.440 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 25.848 tỷ đồng, giảm 1,6%.

Tuy nhiên, theo công văn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa gửi tới tòa soạn VietnamFinance, việc lợi nhuận giảm mạnh không phải là do tình hình kinh doanh kém đi, mà chủ yếu do điều chỉnh số liệu sau kiểm toán.

Cụ thể, về lợi nhuận của VNPT năm 2016, VNPT cho biết năm 2015, lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn là 3.453 tỷ đồng (đã được công khai Báo cáo tài chính năm 2015). Năm 2016, lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn VNPT là 4.140 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015.

Tuy nhiên, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ngày 19/1/2017 thì các điều chỉnh số liệu cho thời kỳ trước năm 2015 được trình bày trên số liệu năm 2015 (là năm kiểm toán). Do đó, khi so sánh cùng mặt bằng về lợi nhuận thực tế thực hiện của VNPT giữa năm 2016 và năm 2015 thì dẫn tới chuyện lợi nhuận sụt giảm và để khách quan thì cần loại trừ ảnh hưởng của việc điều chỉnh số liệu liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Trên thực tế, năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn VNPT tăng 20% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng 26% so với năm 2015. Năm 2016 cũng là năm thứ 3 liên tiếp VNPT giữ được mức tăng trưởng lợi nhuận năm sau so với năm trước trên 20% và cũng là doanh nghiệp viễn thông duy nhất giữ được mức tăng trưởng này trong năm 2016.

Tương tự, về doanh thu tài chính năm 2016 của VNPT, doanh thu hoạt động tài chính của VNPT năm 2016 là 2.267 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2015. Tuy nhiên, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ngày 19/1/2017 thì các điều chỉnh số liệu cho thời kỳ trước năm 2015 (số tiền 3.236 tỷ đồng) được trình bày trên số liệu năm 2015, dẫn tới sụt giảm mạnh.

Tin mới lên