Tài chính

Lợi nhuận FPT 6 tháng đầu năm tăng 32%, đạt 1.687 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu của FPT đạt 10.225 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2017 trong điều kiện so sánh tương đương (loại trừ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Lợi nhuận FPT 6 tháng đầu năm tăng 32%, đạt 1.687 tỷ đồng

Lợi nhuận FPT 6 tháng đầu năm tăng 32%, đạt 1.687 tỷ đồng.

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (không loại trừ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu FPT giảm 49% và lợi nhuận trước thuế tăng 18% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 19%, đạt 1.103 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.803 đồng, tăng 19%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,5%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 5.457 tỷ đồng và 592 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 31% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 3.578 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 532 tỷ đồng, tăng 23%.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 4.191 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, tăng 17%.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc 6 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 3.887 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% và 607 tỷ đồnglợi nhuận trước thuế, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thị trường nước ngoài đóng góp 38% doanh thu toàn Tập đoàn, tăng 23% so với tỷ lệ đóng góp cùng kỳ.

Tin mới lên