Ngân hàng

Lợi nhuận ngân hàng Bản Việt tăng 36 lần so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) vừa báo lãi sau thuế 72,5 tỷ đồng quý I, tăng vọt gấp 36 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận ngân hàng Bản Việt tăng 36 lần so với cùng kỳ

VietCapitalBank báo lãi sau thuế 72,5 tỷ đồng quý I.

Theo Báo cáo tài chính quý I của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank), tổng doanh thu quý I/2018 đạt 716,3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Các hoạt động khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư cũng mang về cho nhà băng này lần lượt 5,6 tỷ đồng, 22,2 tỷ đồng và 21,6 tỷ đồng. Đáng chú ý là mặc dù doanh thu chỉ tăng 25%, VietCapital Bank báo lãi sau thuế 72,5 tỷ đồng quý I, tăng vọt gấp 36 lần so với cùng kỳ năm 2017 (2,1 tỷ đồng).

Tổng nguồn vốn của VietCapitalBank tại ngày 31/3/2018 là 36.978 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm (39.901 tỷ đồng), chủ yếu do tiền gửi của khách hàng và của tổ chức tín dụng khác suy giảm. Vốn điều lệ duy trì ở 3.000 tỷ đồng, là mức tối thiểu theo quy định.

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản của VietCapital Bank đạt hơn 39,000 tỷ tăng 23% so với năm 2016. Dư nợ cấp tín dụng đến khách hàng cá nhân đã tăng 16% và chiếm 60% tổng dư nợ cấp tín dụng. Thu nhập từ hoạt động bán lẻ cũng tăng hơn gấp đôi so 2016. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân bán lẻ chiếm tỷ trọng cao, hơn 80% trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là động lực tăng trưởng chính, chiếm 92% trong tổng số khách hàng doanh nghiệp và tăng 22% so với năm 2016.

Trong năm 2017, ngân hàng đã đạt được 47 điểm giao dịch và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mở thêm 23 điểm giao dịch mới riêng trong 2018. Đến cuối 2018, ngân hàng này sẽ có 70 điểm giao dịch trên toàn quốc, tăng hơn 2 lần so với 2015.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 46,000 tỷ, tăng 15% với lợi nhuận trước thuế mục tiêu 80 tỷ (theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao đầu 2018), tăng 118% so với năm trước.

Tin mới lên