Ngân hàng

Lợi nhuận quý I của SHB đạt 3.227 tỷ đồng, tăng trưởng 94%

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với các kết quả kinh doanh rất khả quan.

Lợi nhuận quý I của SHB đạt 3.227 tỷ đồng, tăng trưởng 94%

Lợi nhuận quý I SHB đạt 3.227 tỷ đồng, tăng trưởng 94%

Theo đó, kết thúc quý I/2022, tổng tài sản của SHB đạt 515.553 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm; huy động vốn thị trường 1 đạt 388.116 tỷ đồng, tăng 2,6%; dư nợ cấp tín dụng đạt 388,196 tỷ đồng, tăng 5,3%. Lợi nhuận trước thuế của ghi nhận 3.227 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của ngân hàng này đều tăng cao so với cùng kỳ đã đưa tổng thu nhập lãi thuần quý I/2022 của SHB đạt 4.223 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, SHB đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh doanh, khi lợi nhuận của Ngân hàng đạt 6.260 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, tổng tài sản đạt 506.600 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020; vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.114 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã đề ra.

Huy động vốn thị trường 1 đạt 379.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. SHB đã kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) xuống 24,22%, là một trong các ngân hàng TMCP kiểm soát chi phí tốt nhất; thu hồi nợ và trích lập dự phòng tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn.   

SHB cũng vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên lần thứ 30, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu các thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới; bầu và phân công các chức danh HĐQT, ban kiểm soát.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT đã được HĐQT nhiệm kỳ mới thống nhất và quyết nghị bầu giữ chức vụ này nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2022, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

SHB cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG, IFC, IBM… nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua việc đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng số hiện đại, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thị trường.

Năm 2022, SHB cho biết sẽ thực hiện 4 trụ cột chiến lược, bao gồm: cải cách thể chế, cơ chế; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự; lấy khách hàng làm trọng tâm; nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB hiện đứng trong top 5 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, top 10 ngân hàng TMCP uy tín nhất Việt Nam, top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, top 100 ngân hàng khu vực ASEAN, top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu...

 

Tin mới lên