Đô thị

Long An chưa đồng ý cho giãn tiến độ dự án khu công nghiệp Việt Phát

(VNF) - UBND tỉnh Long An vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chưa thống nhất cho giãn tiến độ đối với dự án khu công nghiệp Việt Phát (huyện Thủ Thừa, Long An).

Long An chưa đồng ý cho giãn tiến độ dự án khu công nghiệp Việt Phát

Long An chưa đồng ý cho giãn tiến độ dự án khu công nghiệp Việt Phát

Đây là dự án có tiến độ triển khai chậm, gây lãng phí đất đai của tỉnh Long An suốt nhiều năm qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cơ quan gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá nhiệm vụ được giao theo kết luận thanh tra số 1929/KL-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thanh tra toàn diện đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Phát; báo cáo rõ nhiệm vụ nào làm xong, nhiệm vụ nào chưa làm xong.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An rà soát, tổng hợp từng phần công việc cụ thể, trong đó phân tích rõ thêm các nội dung như: thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, bao nhiêu lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; dự án được giãn tiến độ bao nhiêu lần có đúng với quy định pháp luật hay không; đánh giá các mặt thuận lợi, hạn chế của dự án…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá và cho chủ trương thực hiện.

Dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát có tổng diện tích 1.800ha, được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị, trong đó diện tích đất dành cho khu công nghiệp là hơn 1.200ha và đất dành cho khu đô thị là hơn 625ha.

Tin mới lên