Tài chính

Louis Capital 'có biến', cả 7 thành viên HĐQT và ban kiểm soát xin từ nhiệm

(VNF) - Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến vào ngày 14/10 tại TP. HCM. Tại kỳ họp này, TGG sẽ bầu nhân sự thay thế cả 7 thành viên HĐQT và ban kiểm soát nộp đơn từ nhiệm.

Louis Capital 'có biến', cả 7 thành viên HĐQT và ban kiểm soát xin từ nhiệm

Louis Capital (TGG) muốn hủy phát hành hơn 54 triệu cổ phiếu .

Theo đó, tại đại hội, Louis Capital dự kiến trình cổ đông thông qua một số nội dung.

Cụ thể, Louis Capital trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 550 tỷ đồng, giảm 48,7% kế hoạch đạt 1.71 tỷ đồng doanh thu đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm và lợi nhuận sau thuế dự kiến không lỗ so với kế hoạch đầu năm lãi 122,13 tỷ đồng.

Trong trường hợp phát sinh khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHCĐ trong kỳ hợp gần nhất.

Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch đổi trụ sở từ số 07-09, đường số 7, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM sang 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM.

Bên cạnh đó, Louis Captital cũng trình cổ đông kế hoạch hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức tháng 4/2022, công ty đã thông qua kế hoạch chào bán gần 27,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ chào bán 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền huy động để đầu tư vào Công ty Cổ phần Louis Mega Mall với tổng giá trị vốn đầu tư 350 tỷ đồng, cao hơn số vốn dự kiến huy động.

Ngoài ra, ĐHCĐ của Louis Capital cũng thông qua việc phát hành thêm hơn 29 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Sợi Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital.

Việc hủy phát hành riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu trong bối cảnh trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TGG xuống vùng đáy 5.420 đồng/cổ phiếu, rớt 70% giá trị so với ngày đầu năm.

Về vấn đề nhân sự, tại đại hội tới đây, công ty cũng trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ, ông Cao Bá Trung. Đồng thời, công ty cũng miễn nhiệm thàn viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.

Nguyên nhân miễn nhiệm do cả 7 thành viên HĐQT và ban kiểm soát đã nộp đơn xin từ nhiệm trước đó.

Đồng thời, Louis Capital cũng dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên ban kiểm soát mới. Tuy nhiên, công ty chưa công bố danh sách ứng viên cụ thể.

Tin mới lên