Học thuật

Luận điểm neo là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Luận điểm neo (anchor argument) là gì?

Luận điểm neo là gì?

Luận điểm neo (anchor agurment) cho rằng tỷ giá hối đoái thả nổi tự động loại trừ thâm hụt cán cân thanh toán và làm cho các cơ quan hữu trách về tiền tệ không còn cái neo (chính trị) để hạn chế sự mở rộng tiền tệ.

Luận điểm neo (anchor agurment) cho biết một trong những vấn đề có liên quan đến tỷ giá hối đoái biến động tự do là luận điểm cho rằng tỷ giá hối đoái thả nổi tự động loại trừ thâm hụt cán cân thanh toán và làm cho các cơ quan hữu trách về tiền tệ không còn cái neo (chính trị) để hạn chế sự mở rộng tiền tệ. Một phương diện của luận điểm này là: loại bỏ cái neo tiền tệ của tỷ giá hối đoái cố định là việc nên làm, vì nó không cho phép các nhà hoạch định chính sách mới được bầu tự do thực hiện chính sách tiền tệ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên