Xe

Lùi sử dụng phần mềm mô phỏng dạy lái ô tô đến 2022

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải chính thức lùi thời hạn sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe đến ngày 1/6/2022 thay vì ngày 1/5/2021 như quy định cũ.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2015 và Thông tư 12/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư sửa đổi lần này liên quan tới thời hạn áp dụng học và thi lái xe bằng phềm mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Cụ thể, cơ sở đào tạo lái xe ô tô sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để dạy lái xe sẽ áp dụng từ ngày 31/12/2021, thay vì từ ngày 1/1/2021 như quy định cũ.

Việc thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cũng được lùi thêm 1 năm tới ngày 1/6/2022, thay vì từ ngày 1/5/2021 như quy định cũ.

Lùi sử dụng phần mềm mô phỏng dạy lái ô tô đến 2022

Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phòng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình cụ thể: Số giờ học kỹ thuật lái xe của học viên học lái xe hạng B1, B2, C bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông;

Số giờ học môn đạo đức và văn hóa giao thông của học viên học lái xe nâng hạng bao gồm cả thời gian học phầm mềm mô phỏng các tình huống giao thông; số giờ học thực hành lái xe trên 02 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên cabin học lái xe ô tô.

Cũng theo Thông tư 01/2021, Bộ Giao thông Vận tải cũng cho phép các cơ sở đào tạo lái xe được lùi trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên tới ngày 1/1/2022.

Thông tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/3 tới.

Trước đó, theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ về việc bổ sung thêm phần thi trên phần mềm, học viên sẽ trải qua các phần thi lần lượt gồm: Thi lý thuyết; sau khi đạt lý thuyết sẽ thi trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông; khi đạt thi phần mềm sẽ thực hiện bài thi tay lái trên sa hình. Cuối cùng là thi trên đường trường. Học viên nếu không đạt phần thi trước sẽ không được thi các phần thi sau.

Nếu học viên đạt nội dung thi lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt kết quả sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả trong 1 năm.

Xem thêm: Phòng, chống dịch Covid-19: Đề nghị dừng dạy, sát hạch lái xe trên cả nước

Tin mới lên