Ngân hàng

Lương bình quân nhân viên Agribank năm 2016 là 20 triệu đồng/tháng

(VNF) – Tính bình quân trong năm 2016, mỗi nhân viên Agribank nhận mức lương 20 triệu đồng/tháng, tăng gần 12% so với năm 2015.

Lương bình quân nhân viên Agribank năm 2016 là 20 triệu đồng/tháng

Năm 2016, nhân viên Agribank nhận lương bình quân 20 triệu đồng/tháng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2016, theo đó, tổng chi lương và phụ cấp trong năm 2016 của Agribank là 8.669 tỷ đồng. Với số lượng nhân viên tính đến hết ngày 31/12/2016 là 35.903 người, tính bình quân, mỗi nhân viên Agribank nhận lương bình quân 20 triệu đồng/tháng.

Năm 2015, tổng chi lương và phụ cấp của Agribank là 7.733 tỷ đồng, tương ứng với số lượng nhân viên là 36.023 người. Tính ra, bình quân mỗi nhân viên Agribank nhận lượng 17,9 triệu đồng/tháng trong năm 2015.

Như vậy, sau một năm, mức lương bình quân của Agribank đã tăng gần 12%.

Về hiệu quả kinh doanh, năm 2016, tổng lãi thuần từ tất cả các mảng kinh doanh (gồm tín dụng – đầu tư, dịch vụ, ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư) của Agribank đạt 31.090 tỷ đồng, tương tương mỗi nhân viên Agribank đem về lãi thuần bình quân 866 triệu đồng/năm, tăng 15,8% so với con số 748 triệu đồng/năm của năm 2015.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người năm 2016 của Agribank là 117 triệu đồng/năm, tăng 13,6% so với con số 103 triệu đồng của năm 2015.

Tin mới lên