Học thuật

Lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng (consumer demand theory) là gì?

Lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng là gì?

Lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng (consumer demand theory) là lĩnh vực của kinh tế học đưa ra những lý thuyết kiểm định được về hành vi của người tiêu dùng

Lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng (consumer demand theory) là lĩnh vực của kinh tế học đưa ra những lý thuyết kiểm định được về hành vi của người tiêu dùng khi có những thay đổi trong các biến số như giá cả của mặt hàng có nhu cầu, giá cả của các mặt hàng khác, thu nhập v.v...

Hai trường phái tư tưởng chủ chốt là trường phái dựa vào phân tích đường bàng quan và lý thuyết sở thích bộc lộ, nhưng sự chú ý đáng kể được dành cho các lý thuyết dựa trên đặc tính của hàng hóa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin mới lên