M&A

Him Lam bán tiếp hơn 6 triệu cổ phiếu DIG, ước thu hơn 630 tỷ đồng

Him Lam bán tiếp hơn 6 triệu cổ phiếu DIG, ước thu hơn 630 tỷ đồng

(VNF) - Giao dịch của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam được thực hiện trong phiên 13/1 và 14/1, với mức giá giao dịch trung bình của cổ phiếu DIG trong 2 phiên này là 102.520 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền có thể đã thu về là 638 tỷ đồng.