M&A

Cụm trang trại điện gió B&T hơn 8.900 tỷ đồng tại Quảng Bình về tay tập đoàn Ayala của Philippines

Cụm trang trại điện gió B&T hơn 8.900 tỷ đồng tại Quảng Bình về tay tập đoàn Ayala của Philippines

Hiện, Bộ Công an vẫn chưa có ý kiến về chủ trương đầu tư đối với dự án Cụm trang trại điện gió B&T. UBND tỉnh Quảng Bình đã giao trách nhiệm cho các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty B&T để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý đúng quy định để khởi công dự án.
« 1 2 3 »