M&A

KDF: Trình kế hoạch sáp nhập vào KDC, tỷ lệ 1:1,3

KDF: Trình kế hoạch sáp nhập vào KDC, tỷ lệ 1:1,3

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO – KIDO Foods (KDF) sẽ trình phương án sáp nhập vào Tập đoàn KIDO (KDC). Nguyên nhân là sau khi đại chúng hoá KDF, nhằm đa dạng hoá cơ cấu cổ đông, thu hút nhà đầu tư chiến lược và dòng tiền đầu tư trong và ngoài nước nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông.