M&A

Ông Trịnh Văn Quyết chi trăm tỷ gom vào hơn 580.000 cổ phiếu GAB trong 4 phiên liên tiếp

Ông Trịnh Văn Quyết chi trăm tỷ gom vào hơn 580.000 cổ phiếu GAB trong 4 phiên liên tiếp

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HoSE: GAB) vừa thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết, theo đó ông Quyết đã tăng sở hữu lên 12,2% thông qua việc mua vào 583.790 cổ phiếu GAB.
Symantec thâu tóm hãng bảo mật Fireglass

Symantec thâu tóm hãng bảo mật Fireglass