M&A

Gelex tiếp tục nâng giá chào mua VGC lên 23.500 đồng/cổ phiếu

Gelex tiếp tục nâng giá chào mua VGC lên 23.500 đồng/cổ phiếu

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) vừa thông báo quyết định của tổng giám đốc về việc tăng giá chào mua 95 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) từ 21.500 đồng/cổ phiếu lên 23.500 đồng/cổ phiếu.