Tài chính

Masan báo lãi trước thuế tăng 38%, hệ số nợ tăng nhanh

(VNF) – Masan báo lãi trước thuế 4.446 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 38% so với năm 2015, trong đó, gia tăng mạnh nhất là mảng nông nghiệp tiêu dùng với mức tăng lợi nhuận gộp 81%. Trong khi đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Masan đã vượt mức 2 lần, tăng nhanh so với con số 1,31 lần của năm 2015.

Masan báo lãi trước thuế tăng 38%, hệ số nợ tăng nhanh

Masan báo lãi trước thuế 4.446 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 38% so với năm 2015

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của Masan đạt mức 43.297 tỷ đồng, tăng 41,4% so với năm 2015.

Động lực tăng trưởng doanh thu chính của Masan là mảng nông nghiệp tiêu dùng với doanh thu thuần năm 2016 đạt mức 24.423 tỷ đồng, tăng 73,8% so với năm 2015, tương đương mức tăng trên 10.000 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng thực phẩm và đồ uống của Masan có mức tăng khá thấp 6,5%, đạt 14.825 tỷ đồng doanh thu. Còn lại 4.049 tỷ đồng là doanh thu khác (trong đó có mảng khai khoáng), tăng 52,4%.

Tuy vậy, mảng thực phẩm và đồ uống vẫn tiếp tục đem lại lợi nhuận gộp lớn nhất cho Masan với 6.493 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 6,5% so với năm 2015. Tiến sát là mảng nông nghiệp tiêu dùng với mức lợi nhuận gộp 5.280 tỷ đồng, tăng 81%. Còn lại mảng kinh doanh khác đem về cho Masan lợi nhuận gộp 1.156 tỷ đồng, tăng 45,2%.

Năm 2016, chi phí lãi vay của Masan đạt mức 3.112 tỷ đồng, tăng 28,3% so với năm 2015. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 22,9%, đạt mức 4.970 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,3%, đạt 1.936 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, lãi trước thuế của Masan đạt mức 4.446 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015.

Núi Pháo Masan

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Masan tăng nhanh trong năm 2016

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Masan tính đến hết ngày 31/12/2016 đạt mức 20.312 tỷ đồng, giảm 25,1% so với thời điểm một năm trước đó. Nợ phải trả của Masan đạt mức 52.726 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) đạt mức 41.090 tỷ đồng, tăng 15,4%.

Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Masan đạt mức 2,6 lần trong năm 2016, tăng mạnh so với mức 1,65 lần của năm 2015. Trong khi đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn này cũng tiếp tục tăng nhanh, đạt mức 2,02 lần trong năm 2016. Năm 2015, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Masan ở mức 1,31 lần.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Masan đạt mức 73.039 tỷ đồng, tăng 16,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, đáng chú ý nhất là lượng tiền và tương đương tiền của Masan tăng khá mạnh trong năm 2016, từ mức 7.405 tỷ đồng lên mức 12.207 tỷ đồng. Đây là "lớp đệm" khiến tình hình trả nợ của Masan tạm thời không quá căng thẳng, dù hệ số nợ đang ở mức cao.

Tin mới lên