Tài chính

Masan Consumer muốn phát hành tối đa 7 triệu ESOP, chốt cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%

(VNF) - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, UPCoM: MCH) dự kiến trình ĐHCĐ thường niên phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mức lãi sau thuế tối thiểu là 5.000 tỷ đồng.

Masan Consumer muốn phát hành tối đa 7 triệu ESOP, chốt cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%

Masan Consumer muốn phát hành tối đa 7 triệu ESOP, chốt cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%.

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên, ban lãnh đạo Masan Consumer đặt ra 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2021. Ở kế hoạch thấp, doanh thu thuần dự kiến đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 16% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 11%.

Ở kịch bản cao hơn, doanh thu thuần mục tiêu năm 2021 của Masan Consumer là 30.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng là 31%. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 22% so với mức thực hiện năm 2020.

HĐQT Masan Consumer đề xuất ĐHCĐ phê duyệt ủy quyền được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian và phương thức chi trả cổ tức cho cổ đông.

Về mức cổ tức năm 2020, HĐQT đề xuất chia cổ tức với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt, tương đương tổng số tiền dự chi là hơn 3.100 tỷ đồng.

Một nội dung khác mà HĐQT trình ĐHCĐ là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Masan Consumer dự kiến phát hành tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương đương hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 70.000 đồng/cổ phần. Như vậy, ước tính số tiền mà Masan có thể thu về từ phát hành ESOP là khoảng 496 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Phía Masan Consumer cho biết, trong năm 2020, HĐQT của công ty không nhận thù lao và dự kiến duy trì mức thù lao 0 đồng này trong năm 2021, ngân sách cho chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021 là không quá 2 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu của Masan Consumer đạt 23.342 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.597 tỷ đồng, tăng 14%.

MCH mở cửa phiên 12/3/2021 ở mức giá 97.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 69.400 tỷ đồng.

Tin mới lên