Tài chính

Masan Group sắp phát hành hơn 58 triệu cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group, mã: MSN) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Masan Group sắp phát hành hơn 58 triệu cổ phiếu ESOP

Masan Group sắp phát hành hơn 58 triệu cổ phiếu ESOP

Theo đó, Masan Group dự kiến phát hành tối đa 5,87 triệu cổ phần, tương đương 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại công ty. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần, thời gian dự kiến thực hiện trong quý II/2021 sau khi có chấp thuận từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

Đối tượng dự kiến phát hành là nhân viên của công ty, các công ty con, công ty liên kết có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Nhân sự đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho công ty và có cam kết gắn bó với doanh nghiệp.

Các nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP gồm: 30% - 50% được phân bổ cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho công ty;

Từ 10 - 30% cổ phiếu được phân bổ cho người lao động có sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác dài hạn với các nhà đầu tư, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng;

10 - 20% còn lại được phân phối cho những vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.

Dựa theo nguyên tắc này, hội đồng quản trị Masan Group đã trình danh sách 35 nhân sự được tham gia chương trình ESOP lần này.

Tin mới lên