Tài chính

Masan (MSN): Lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.466 tỷ đồng, giảm 42%

(VNF) – Quý III/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) báo lãi sau thuế 948 tỷ đồng. Con số này giúp nâng tổng lãi sau thuế 9 tháng lên mức 1.466 tỷ đồng.

Masan (MSN): Lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.466 tỷ đồng, giảm 42%

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III của Masan cùng giảm

Trong quý III, doanh thu thuần hợp nhất của MSN đạt 9.432 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.906 tỷ đồng, giảm 11%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm gần 2 lần (đạt 89 tỷ đồng) nhưng lãi từ các công ty liên kết tăng 76% (đạt 553 tỷ đồng) giúp lợi nhuận thuần 1.102 tỷ đồng, giảm 10,6%.

Kết thúc quý III, MSN báo lãi sau thuế 948 tỷ đồng, giảm 10%.

Theo giải trình từ phía MSN, lợi nhuận sau thuế quý III giảm là vì chi phí bán hàng tăng lên do quyết định chiến lược của Ban giám đốc nhằm tối ưu hóa hàng tồn kho tại hệ thống phân phối để đảm bảo tăng trưởng bền vững của ngành hàng thực phẩm – đồ uống. Bên cạnh đó, sản lượng toàn ngành thức ăn cho heo cũng giảm do lượng cung vượt quá mức cầu.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của MSN đạt 27.451 tỷ đồng, giảm 9%. Lợi nhuận gộp đạt 8.238 tỷ đồng, giảm 7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.466 tỷ đồng, giảm 42%.

Tại ngày 30/9/2017, MSN có tổng tài sản đạt 66.097 tỷ đồng, giảm 9,5% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 15.102 tỷ đồng, giảm 7.774 tỷ đồng - chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh (từ 13.148 tỷ đồng xuống còn 4.765 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả là 41.031 tỷ đồng, giảm 11.695 tỷ đồng (tương đương giảm 22%). Trong đó nợ ngắn hạn là 12.451 tỷ đồng, giảm 30%. Nợ dài hạn là 28.580 tỷ đồng, giảm 18%.

Nợ vay của MSN là 33.148 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu kỳ; cao gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên