Tài chính

Masan muốn phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất cao

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa thông qua toàn bộ nội dung liên quan đến việc chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Masan muốn phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất cao

Masan muốn phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán một phần gốc trái phiếu đến hạn

Tổng mệnh giá tối đa của trái phiếu mà Masan muốn phát hành là 4.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến chào bán thành 2 đợt, đợt một là lô MSNH2328001 với giá trị 2.000 tỷ đồng, đợt 2 là lô MSNH238002 với giá trị tương đương.

Kỳ hạn của 2 lô trái phiếu này là tối đa 60 tháng kể từ ngày phát hành, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Các trái phiếu có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1% cộng với lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khác hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương bằng tiền VND do BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB công bố tại website ngân hàng vào khoảng trước 11:00 sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi).

Về mục đích sử dụng vốn, Masan dự tính dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu MSN022023 được phát hành vào ngày 30/3/2020 và đáo hạn vào ngày 30/3/2023. Thời gian thực hiện là trong quý I/2023.

Công ty sẽ dùng 2.000 tỷ đồng còn lại để thanh toán một phần khoản gốc đến hạn của trái phiếu MSN032023 phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn vào ngày 12/5/2023. Thời gian thực hiện là trong quý II/2023.

Về tình hình kinh doanh, Masan hiện chưa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) giảm 12,5% so với cùng kỳ, tương đương đạt 36.023 tỷ đồng.

Nguyên nhân sụt giảm theo MSN là do tác động của việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi. Nếu loại trừ doanh thu từ mảng này, doanh thu thuần của Masan tăng 9% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (MHT, UPCoM: MSR) và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (UPCoM: MCH).

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích của cổ đông không kiểm soát đạt 3.110 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích của cổ đông không kiểm soát đạt 2.577 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tin mới lên