Tài chính

Masan nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ toàn Việt Nam

(VNF) - Tập đoàn Masan vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 và 9 tháng năm 2022. Theo đó, lợi nhuận các mảng kinh doanh chính trong 9 tháng 2022 của tăng 40%; doanh thu thuần đạt 55.546 tỷ đồng. Đáng chú ý, Masan liên tục mở rộng và nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ hiện đại toàn quốc

Masan nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ toàn Việt Nam

Hiện có 3.049 cửa hàng WinMart+ và 128 siêu thị WinMart trên cả nước.

Cụ thể, doanh thu thuần của Masan (HOSE: MSN) trong 9 tháng 2022 đạt 55.546 tỷ đồng, tăng 4,8% so với mức 52.978 tỷ đồng trong 9 tháng 2021.

EBITDA 9 tháng năm 2022 đạt 10.826 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, biên EBITDA 9T2022 đạt 19,5% so với mức 19,2% trong 9 tháng 2021. Trên cơ sở báo cáo, EBITDA hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2022 giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cho cổ đông không kiểm soát ở ở mảng kinh doanh chính đạt 2.105 tỷ đồng trong 9 tháng 2022, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích trên bảng cân đối kế toán còn cho thấy 1 số chỉ tiêu quan trọng: Tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA (trong 12 tháng qua) là 3,3 lần vào cuối tháng 9/2022, tăng so với mức 2,2 lần tại cuối năm 2021, chủ yếu do lượng tiền mặt thấp hơn do Masan thực hiện các hoạt động sáp nhập. Tiền và các khoản tương đương tiền đang có là 7.724 tỷ đồng vào cuối 9 tháng 2022, thấp hơn so với cuối năm 2021, do việc mua cổ phần Phúc Long và Nyobolt trong quý III/2022.

Nợ ròng cuối kỳ 9 tháng 2022 ghi nhận 53.207 tỷ đồng, tăng so với mức 35.540 tỷ đồng vào cuối năm 2021, do lượng tiền mặt giảm.

Đáng chú ý, trong kỳ Masan đã huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD từ gần 40 tổ chức tài chính. Thỏa thuận 5 năm sẽ tái tài trợ cho một phần các khoản nợ tồn đọng với lãi suất cạnh tranh là 6,5%, sẽ giảm áp lực tài chínhcho công ty.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 3 quý năm 2022, Masan dự kiến cả năm đạt doanh thu 75.000 – 80.000 tỷ đồng, LNST trước lợi ích phân bổ cho cổ đông không kiểm soát từ 4.800 – 5.500 tỷ đồng.

Trên một số mảng kinh doanh chính: The CrownX (TCX), mảng tiêu dùng - bán lẻ hợp nhất WCM và MCH của Masan, quý III/2022, doanh thu tăng trưởng 16,8% và lợi nhuận thuần tăng trưởng 90,2% so với quý trước. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của TCX tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu thu quý III/2022 tăng 17,9%.

WCM mở rộng thị phần chiếm gần 50% các siêu thị nhỏ/cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Trong quý III/2022 và 9 tháng 2022, WCM đã mở lần lượt 176 và 477 cửa hàng WinMart+. Tổng cộng đến nay đã có 3.049 cửa hàng WinMart+. Về mặt số lượng điểm bán, WinMart+ đã tăng thị phần từ 40% vào cuối năm 2021 lên 48% vào cuối quý III/2022, cùng với đó là 128 siêu thị WinMart.

MCH đạt 19.695 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,4%. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đạt 4.480 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ.

Masan MEATLife (MML) có quý đầu tiên trong năm 2022 có lãi EBITDA. Doanh thu quý III/2022 của MML tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và 27,9% so với quý II/2022.

Masan High-Tech Materials (MHT), doanh thu thuần đạt 11.651 tỷ đồng và EBITDA đạt 2.548 tỷ đồng trong 9 tháng 2022, tăng trưởng lần lượt là 21,3% và 36,3% so với cùng kỳ năm trước. MHT ghi nhận 262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cho cổ đông không kiểm soát.

Tin mới lên