Tài chính

Masan Resources: Chi phí tài chính tăng 52%, lãi quý IV/2016 vỏn vẹn 4,8 tỷ

(VNF) – Masan Resources báo lãi quý IV/2016 vỏn vẹn 4,8 tỷ đồng, phần nhiều do chi phí tài chính tăng vọt 52%, bào mòn phần lớn lợi nhuận. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mảng Vonfram năm 2016 không chỉ thua xa các tài nguyên khác trong mỏ Núi Pháo, mà còn sa sút đáng kể so với năm 2015.

Masan Resources: Chi phí tài chính tăng 52%, lãi quý IV/2016 vỏn vẹn 4,8 tỷ

Lãi sau thuế quý IV/2016 của Masan Resources chỉ vỏn vẹn 4,8 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016, theo đó, doanh thu thuần quý IV/2016 của Masan Resources đạt mức 1.241 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của Masan Resources có xu hướng giảm đi trong quý IV/2016, từ mức 76,2% của năm 2015 xuống còn 69,6%, đưa lợi nhuận gộp quý IV/2016 đạt mức 376 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của Masan Resources lại gia tăng với tốc độ nhanh hơn và bào mòn phần lớn lợi nhuận gộp. Cụ thể, chi phí tài chính quý IV/2016 của công ty khoáng sản này đạt mức 313 tỷ đồng, tăng 52% so với con số 206 tỷ đồng của cùng kỳ 2015.

Kết thúc quý IV/2016, lãi sau thuế của Masan Resources chỉ vỏn vẹn 4,8 tỷ đồng, giảm 60% so với quý IV/2015.

Xét trong cả năm 2016, doanh thu thuần của Masan Resources đạt mức 4.048 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2015. Trong đó, mảng Vonfram đem về doanh thu lớn nhất 2.391 tỷ đồng, tiếp sau là mảng Fluorit với 833 tỷ đồng. Song song với đó, mảng Đồng đem về doanh thu 619 tỷ đồng, còn lại 204 tỷ đồng là doanh thu các bộ phần khác.

Mặc dù đem về doanh thu lớn nhất nhưng lợi nhuận gộp của mảng Vonfram lại đứng sau cả mảng Flourit và mảng Đồng. Năm 2016, lợi nhuận gộp của mảng Flourit là 476 tỷ đồng, mảng Đồng là 371 tỷ đồng, trong khi mảng Vonfram chỉ đem về 229 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Masan Resources Núi Pháo

Tỷ suất lợi nhuận năm 2016 của tài nguyên trụ cột mỏ Núi Pháo là Vonfram thấp hơn nhiều các tài nguyên khác và đã sa sút đáng kể so với năm 2015

Đi sâu hơn, tỷ suất lợi nhuận năm 2016 của mảng Vonfram đã giảm đi đáng kể so với năm 2015. Nếu như tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần năm 2015 của mảng Vonfram là 19,9% thì sang năm 2016, con số này chỉ còn 9,6%.

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận mảng Vonfram của Masan Resources trong năm 2016 không chỉ thua kém tỷ suất lợi nhuận của các tài nguyên khác trong mỏ Núi Pháo, mà còn sa sút hơn nhiều so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Masan Resources đạt mức 26.535 tỷ đồng, giảm 0,3% so với hồi đầu năm, trong đó 70% là tài sản cố định.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Masan Resources tính đến hết năm 2016 đạt mức 11.710 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Nợ phải trả của Masan Resources đạt mức 14.825 tỷ đồng, giảm 1,2%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) đạt 11.149 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2016 của Masan Resources ở mức 1,27 lần, trong khi đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,95 lần, về cơ bản vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

Tin mới lên