Tài chính

‘Mặt bằng giá chung của các công ty niêm yết tại Việt Nam vẫn khá hấp dẫn’

(VNF) - Ông Dominic Scriven – Trưởng nhóm Công tác Thị trường Vốn của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã nhận định như vậy tại VBF cuối kỳ 2018 được tổ chức ngày 4/12.

‘Mặt bằng giá chung của các công ty niêm yết tại Việt Nam vẫn khá hấp dẫn’

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ 2018 có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Về việc nhiều nhà đầu tư trong nước lo ngại trước rủi ro các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy, ông Dominic Scriven nói: “Trong 6 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài rút 5,6 tỷ USD khỏi thị trường Thái Lan, 3,7 tỷ USD khỏi Indonesia, 1,6 tỷ USD khỏi Philipin, nhưng lại đổ 1,5 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn lòng tin vào Việt Nam”.

"Xét về giá trị doanh nghiệp của Việt Nam thì theo chúng tôi chỉ số PE của năm nay sẽ vào khoảng 10, 11 hay 12 lần, và khả năng gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp (EPS) là trên 25%", ông Dominic Scriven nói thêm.

Ông Dominic Scriven – Trưởng nhóm Công tác Thị trường Vốn 

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

Theo nhóm Công tác Thị trường Vốn, mặt bằng giá chung của các công ty niêm yết tại Việt Nam vẫn khá hấp dẫn. Thị trường vốn Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong mấy năm qua, cả về tổng giá trị vốn hóa của thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu, từ 70 tỷ USD lên 200 tỷ USD.

Các chuyên gia của nhóm công tác dự báo tổng giá trị giao dịch hàng ngày của hai thị trường này tính đến cuối năm 2018 hay đầu năm 2019  có thể vượt 1 tỷ USD/ngày. Tổng số vốn huy động được cho các đơn vị phát hành/doanh nghiệp trong nước đạt 5-10 tỷ USD/năm, trong đó tính từ đầu năm đến nay, số vốn mới đã huy động được đạt 4 tỷ USD.

Nhóm Công tác về thị trường Vốn của VBF đưa ra 4 khuyến nghị đối với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ nhất, UBCKNN cần công bố bản dự thảo Luật chứng khoán để các thành viên thị trường cho ý kiến, đóng góp. Luật Chứng khoán mới cần khẳng định đây là luật chính điều tiết các công ty niêm yết, và cần sửa luật để giải quyết một số quy định mâu thuẫn giữa Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư, như cơ chế room cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như xác định rõ quyền hạn điều tra vi phạm của UBCKNN.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái cho các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Cụ thể, nhóm Công tác đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên xem xét lại quy định đối với ngân hàng liên quan đến các hoạt động giám sát và lưu ký theo hướng linh hoạt hơn, mở rộng đối tượng những sản phẩm tài chính để có thể phân phối đến lượng nhà đầu tư nhiều hơn, cho phép ngân hàng thương mại đăng ký thực hiện một dịch vụ mới là phân phối sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư.

Thứ ba, thời gian quan tâm đến IPO của doanh nghiệp nhà nước. Nhóm Công tác lấy ví dụ như trong kế hoạch IPO của Công ty Kiểm định Dầu khí, đã thực hiện định giá năm 2015, đấu giá vào đầu năm 2018, nhà đầu tư đã thanh toán tiền mua cổ phần vào tháng 2/2018, nhưng mãi đến tháng 7/2018 mới tổ chức đại hội cổ đông lần đầu. Có nghĩa là nhà đầu tư đã trả tiền mua cổ phần từ tháng 2 nhưng đến tháng 7 mới được công nhận là cổ đông.

Thứ tư, nhóm Công tác đề xuất Chính phủ sớm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Để phát triển thị trường này, Chính phủ cần sớm thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc chào bán ra công chúng cũng như chào bán riêng lẻ khi phát hành trái phiếu.

Tại diễn đàn, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận các ý kiến và đề xuất của nhóm Công tác về thị trường Vốn.

Ông Phạm Hồng Sơn khẳng định: “Chính phủ Việt Nam cam kết đối với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Những tiêu chí chính về nâng hạng thị trường như quy mô, tính minh bạch của thị trường, các chỉ tiêu về công bố thông tin, về mặt cơ bản thị trường chứng khoán của Việt Nam đã đáp ứng”.

“Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ cải thiện thêm một số tiêu chí mang tính định tính để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, qua đó làm tăng tính hấp dẫn và thu hút dòng vốn ngoại”, ông Phạm Hồng Sơn cam kết.

Liên quan đến phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông Sơn cho biết: “Hiện nay, Bộ Tài chính đang giao các đơn vị trong Bộ để thực hiên. UBCKNN sẽ trình Chính phủ để ban hành nghị định trái phiếu doanh nghiệp. Về vấn đề công ty tổ chức định mức tín nhiệm, hiện nay, Bộ Tài chính đã cấp phép cho 01 công ty định mức tín nhiệm để từ đó phát triển thi trường trái phiếu doanh nghiệp”.

Tin mới lên