Tài chính

May Sông Hồng sẽ phải dự phòng khoản nợ 9,5 triệu USD của đối tác Mỹ

Khoản phải thu của May Sông Hồng từ các giao dịch bán hàng cho đối tác Mỹ đến cuối tháng 6 là 219 tỷ đồng (9,5 triệu USD) và sẽ được trích lập dự phòng vào quý III, IV năm nay.

May Sông Hồng sẽ phải dự phòng khoản nợ 9,5 triệu USD của đối tác Mỹ

May Sông Hồng sẽ phải dự phòng khoản nợ 9,5 triệu USD của đối tác Mỹ

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (MSH) vừa có giải trình báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2020, trong đó giải thích lý do chưa trích lập dự phòng với khoản phải thu 219 tỷ đồng phát sinh với Công ty TNHH Easy Macao Offshore Limitted (New York & Company).

Lãnh đạo May Sông Hồng cho biết ngày 13/7, công ty nhận được thông tin về việc đối tác Mỹ RTW Retailwinds Inc (công ty mẹ New York & Company) nộp đơn xin phá sản lên tòa án. Do sự kiện này phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán nên công ty đã không trích lập dự phòng trên báo cáo tài chính giữa niên độ (kết thúc ngày 30/6). Theo đó, các khoản trích lập dự phòng sẽ được May Sông Hồng hạch toán trong báo cáo quý III và IV tới.

Hiện tại, RTW Retailwinds Inc đang trong quá trình nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản và theo luật pháp Mỹ, RTW Retailwinds Inc có 180 ngày để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng để khôi phục và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Do đó, ban lãnh đạo May Sông Hồng đánh giá đối tác Mỹ vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ. Nhà may phía Việt Nam cũng đang làm việc với Công ty TNHH Easy Macao Offshore Limitted để thu hồi công nợ.

New York & Co được May Sông Hồng giới thiệu là một trong 3 khách hàng lớn nhất của công ty cùng với Columbia, G-III.

Riêng đối tác từ Mỹ hàng năm vẫn đóng góp khoảng 25% doanh thu mảng FOB (mua đứt bán đoạn) của doanh nghiệp Việt. Đây cũng là mảng kinh doanh mang lại 60% tổng doanh thu hợp nhất cho nhà may phía Việt Nam. Như vậy, doanh số bình quân từ New York & Co mang về cho May Sông Hồng vào khoảng 15% tổng doanh thu mỗi năm.

Giao dịch giữa May Sông Hồng và đối tác Mỹ này phát sinh thông qua đối tác của bên mua là Easy Fashion. Theo thỏa thuận, việc thanh toán các khoản công nợ liên quan đến giao dịch bán hàng sẽ thực hiện thông qua Easy Fashion, thời hạn thanh toán là 90 ngày.

Theo đánh giá của ban tổng giám đốc May Sông Hồng, sự kiện đối tác Mỹ xin phá sản sẽ ảnh hưởng đến giá trị và khả năng thu hồi của 219 tỷ tiền phải thu của công ty từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company.

Tuy nhiên, với các thông tin hiện nay, lãnh đạo công ty chưa thể ước tính chính xác giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ nói trên do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc cũng như sự thành công của quá trình thu hồi công nợ trong thời gian tới.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của May Sông Hồng cho biết doanh thu nửa đầu năm đạt 1.902 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến doanh số sụt giảm trong kỳ vừa qua do May Sông Hồng đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến các hợp đồng và đơn hàng FOB của khách hàng thông báo tạm dừng xuất đi hoặc hủy.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 45% trong nửa năm qua, chỉ đạt 120 tỷ đồng.

Tin mới lên