Ngân hàng

MB chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho năm 2019, kế hoạch lãi giảm 10% trong năm 2020

(VNF) - "Ban điều hành đề xuất phương án kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm 10% so với năm 2019, nhưng sẵn sàng cho mục tiêu cao hơn vào các năm tiếp theo", báo cáo của MB nhấn mạnh.

MB chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho năm 2019, kế hoạch lãi giảm 10% trong năm 2020

MB chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho năm 2019, kế hoạch lãi giảm 10% trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ban lãnh đạo MB trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng tài sản dự kiến tăng khoảng 8%, vốn điều lệ tăng khoảng 18%, tín dụng tăng khoảng 12%, huy động vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.

Đáng chú ý, MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 10% trong năm 2020. Năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này ở mức 10.036 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, dự kiến lợi nhuận sẽ ở mức khoảng trên 9.000 tỷ đồng.

"Ban điều hành đề xuất phương án kế hoạch lợi nhuận 2020 giảm 10% so với năm 2019, nhưng sẵn sàng cho mục tiêu cao hơn vào các năm tiếp theo", báo cáo của MB nhấn mạnh.

Kế hoạch lợi nhuận thận trọng của MB đi kèm với mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,9% trong năm 2020, khá thấp so với mặt bằng chung.

Để thực hiện các mục tiêu trên, ban lãnh đạo MB cho biết sẽ ưu tiên các dự án hiện đại hóa CNTT với IBM, chuyển đổi số hóa hoạt động ngân hàng. Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng.

Đồng thời cung cấp các gói tín dụng lãi suất ưu đãi, các chính sách hỗ trợ khách hàng theo chỉ đạo của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước; đánh giá danh mục khách hàng, thực hiện cơ cấu (thời hạn trả nợ, nhóm nợ, miễn giảm lãi suất...) giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, MB dự tính tiết giảm chi phí huy động vốn, phấn đấu giảm giá vốn đầu vào từ 0,2 % - 0,3 %.

Thêm vào đó, thúc đẩy các mô hình bán chéo sản phẩm dịch vụ giữa MB và các công ty thành viên; triển khai các giải pháp công nghệ số hỗ trợ bán chéo; hoàn thiện mô hình kinh doanh ngân hàng số, thu hút khách hàng tăng mới và chuyển đổi khách hàng sang sử dụng kênh số, kênh giao dịch điện tử.

Ngoài ra, ưu tiên số hóa các luồng giao dịch tại sàn thông qua kênh ngân hàng tự động ATM, CDM, Autobank; đầu tư phát triển các nền tảng marketing số, tăng giá trị nhận diện thương hiệu MB và tập đoàn...

Về cổ tức, MB trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu cho năm 2019. Cùng với đó, chia 25,6 cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông.

Năm 2020, MB dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ khoảng từ 11% đến 15%.

Tin mới lên