Ngân hàng

MB đặt kế hoạch lãi 2018 tăng gần gấp rưỡi lên 6.800 tỷ, chia cổ tức 25%

(VNF) - MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 47% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, ngân hàng này dự kiến tổng mức chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2018 là 25%.

MB đặt kế hoạch lãi 2018 tăng gần gấp rưỡi lên 6.800 tỷ, chia cổ tức 25%

MB lên kế hoạch lãi 6.800 tỷ đồng trong năm 2018

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

MB đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 347.600 tỷ đồng trong năm nay, tăng 11% so với năm 2017. Vốn điều lệ đạt 21.605 tỷ đồng, tăng 19%.

Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế theo kế hoạch đạt 245.400 tỷ đồng, tăng 11%. Dư nợ cho vay đạt 212.500 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%

Đáng chú ý, MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 47% so với năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 21%.

Về cổ tức, ngoài việc đảm bảo mức chi trả cổ tức 11% năm 2018, MB dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để chia cho cổ đông (chia cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 14%. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2018 của MB dự kiến là 25%.

MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.449 tỷ đồng trong năm 2018, đưa vốn điều lệ lên 21.604 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là quý II, quý III/2018.

Vốn tăng thêm sẽ được đầu tư để tăng năng lực (1.319 tỷ đồng) gồm xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác; và sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng (2.130 tỷ đồng) gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, triển khai cung cấp các dịch vụ phù hợp với quy định pháp luật và diễn biến thị trường.

Về chiến lược, năm 2018, Ban điều hành MB cho biết ngân hàng này sẽ đầu tư năng lực hạ tầng công nghệ (hệ thống hạ tầng lõi, BPM, Thẻ…) và các dự án CNTT hỗ trợ cho quản lý, vận hành, phát triển kinh doanh. Đồng thời triển khai các dự án kinh doanh Ngân hàng số, thí điểm mô hình điểm giao dịch tự động (Autobank).

Đối với hoạt động kinh doanh, Ban điều hành MB sẽ tối ưu cấu trúc danh mục sản phẩm và tái thiết kế sản phẩm, quy trình bán hàng để tối ưu hóa quá trình chuyển giao dịch vụ từ ngân hàng đến khách hàng; tăng số lượng SP/DV sử dụng trên mỗi khách hàng.

Hoàn thiện mô hình kinh doanh thẻ, bancas, khách hàng cá nhân cao cấp, bán chéo giữa doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tạo đột phá trong kinh doanh bán lẻ. Tăng hiệu quả các mô hình kinh doanh khách hàng lớn, khách hàng FDI, hoạt động Ngân hàng đầu tư (IB), mô hình ngân hàng cộng đồng.

Triển khai và hoàn thiện mô hình kinh doanh bán lẻ, dịch vụ tại sàn giao dịch để tăng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mang đến cho khách hàng tại sàn.

Triển khai các dự án Smart RM, xây dựng công cụ bán hàng trên ứng dụng số hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận, cung cấp dịch vụ đến khách hàng của lực lượng kinh doanh.

Tin mới lên