Ngân hàng

MB: Lãi trước thuế quý II tăng gần 76%, nợ nhóm 5 tăng gấp đôi

(VNF) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt hơn 5.986 tỷ đồng, tăng gần 76% so với cùng kỳ năm 2021.

MB: Lãi trước thuế quý II tăng gần 76%, nợ nhóm 5 tăng gấp đôi

MB: Lãi trước thuế quý II tăng gần 76%, nợ nhóm 5 tăng gấp đôi

Thu nhập lãi thuần của MB trong quý II đạt hơn 8.969 tỷ đồng, tăng 36,7% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Các hoạt động ngoài lãi có lợi nhuận thuần biến động ngược chiều. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn dài hạn lần lượt giảm gần 2% và 85% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 1.010 tỷ đồng và 48,9 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 46,5%, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 27 lần, lần lượt đạt hơn 471 tỷ đồng và 34,5 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 25,7% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 11.221 tỷ đồng.

Về các loại chi phí, trong khi chi phí hoạt động của MB tăng 25% so với kỳ lên mức 3.860 tỷ đồng thì chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 43% về hơn 1.374 tỷ đồng.

Chốt quý II, MB báo lãi trước thuế hơn 5.986 tỷ đồng, tăng trưởng gần 76% so với quý II/2021.

Luỹ kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của MB đạt hơn 17.354 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 22.854 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế luỹ kế tăng gần 49%, đạt hơn 11.896 tỷ đồng sau 6 tháng.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của MB ghi nhận tăng 8% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 658.274 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi khách hàng đạt 396.909 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 415.456 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 3% và tăng 14%.

Đáng chú ý, nợ xấu của MB tăng tới 52% so với thời điểm đầu năm lên mức 4.975 tỷ đồng. Trong đó nợ nhóm 5 tăng gấp 2,2 lần, từ 819 tỷ đồng (đầu năm) lên 1.826 tỷ đồng.

Nợ nhóm 3 và nhóm 4 cũng tăng lần lượt 38% và 15%. Tỷ lệ nợ xấu nhích từ 0,9% (đầu năm) lên mức 1,2%.

Năm 2022, MB lên kế hoạch tổng tài sản tăng 15%, vốn điều lệ tăng 24%, dư nợ tín dụng tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với 2021. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021.

Như vậy, so với lợi nhuận mục tiêu 20.300 tỷ đồng, MB đã hoàn thành 58,6% kế hoạch đề ra. So với lợi nhuận mục tiêu 19.000 tỷ đồng, ngân hàng đã hoàn thành 62,6% kế hoạch.

Tin mới lên
Dự thảo Luật Đất đai và cuộc cải cách lần thứ 4

Dự thảo Luật Đất đai và cuộc cải cách lần thứ 4