Ngân hàng

MB muốn nhanh chóng tăng quy mô nhờ nhận chuyển giao bắt buộc TCTD

(VNF) - MB sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai phương án nhận chuyển giao bắt buộc 1 tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm tận dụng các cơ hội tăng trưởng quy mô nhanh chóng so với tốc độ hiện nay.

MB muốn nhanh chóng tăng quy mô nhờ nhận chuyển giao bắt buộc TCTD

MB muốn nhanh chóng tăng quy mô nhờ nhận chuyển giao bắt buộc TCTD

Trong tờ trình gửi đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) cho biết đã xây dựng các chỉ tiêu chiến lược về tài chính tăng trưởng cao hơn bình quân ngành với doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng năm 2026 gấp 2,5 lần đến 3 lần so với 2021 theo các kịch bản linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đối với năm 2022, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với 2021. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021.

Trong năm nay, MB đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 15%, vốn điều lệ tăng 24%, dư nợ tín dụng tăng 16%.

Đáng chú ý, MB muốn nhận chuyện giao bắt buộc 1 tổ chức tín dụng (TCTD).

"Nhằm mục tiêu tận dụng các cơ hội tăng trưởng quy mô nhanh chóng so với tốc độ hiện nay, củng cố và nâng hạng vị thế trên thị trường, MB sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc 1 TCTD, theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với nguồn lực có chất lượng và có kinh nghiệm triển khai thành công một số phương án tái cơ cấu, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, NHNN và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBNV; MB kỳ vọng sẽ thực hiện thành công Phương án nhận Chuyển giao bắt buộc Tổ chức tín dụng, mở ra cơ hội để MB tăng tốc từ 1,5 - 2 lần tốc độ phát triển quy mô tài sản, tín dụng, mạng lưới, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu chiến lược phục vụ trên 20 triệu khách hàng", HĐQT MB nhấn mạnh.

MB cũng sẽ hoàn thiện và phát triển mô hình tập đoàn tài chính, gồm ngân hàng, các công ty thành viên của MB tại Việt Nam (bao gồm triển khai phương án nhận chuyển giao bắt buộc 1 tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ) và nước ngoài (trên cơ sở chuyển đổi mô hình Chi nhánh tại Campuchia thành Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Campuchia; nghiên cứu các mô hình đầu tư/hợp tác kinh doanh tại các nước khác) và các công ty có mối quan hệ liên kết.

Ngân hàng dự tính chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu cho năm 2021 và chào bán riêng lẻ 65 triệu cổ phiếu với giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất, thời gian chào bán trong năm 2022 và 2023.

Tin mới lên