Ngân hàng

MB nới room ngoại để bán 21,4 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài

(VNF) - Room ngoại của MB sẽ được nới lên 20,9035% để phục vụ cho việc chuyển quyền sở hữu 21.436.860 cổ phiếu quỹ MBB sang cho các nhà đầu tư nước ngoài.

MB nới room ngoại để bán 21,4 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài

MB nới room ngoại để bán 21,4 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán MBB gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Theo đó, căn cứ công văn số 546/UBCK-QLCB ngày 20/1/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và công văn số 40/MB-HĐQT ngày 21/1/2020 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu quỹ MBB, VSD thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với mã chứng khoán MBB từ 20% lên 20,9035%.

Động thái này là để VSD thực hiện việc chuyển quyền sở hữu 21.436.860 cổ phiếu quỹ MBB sang cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đề nghị của MB và ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

Thời gian điều chỉnh là ngày 22/1/2020.

VSD cho biết sẽ chuyển các thông tin về tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài, số lượng còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu MBB (sau khi đã thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu 21.436.860 cổ phiếu MBB trên) cho HoSE vào cuối ngày 22/1/2020.

Hồi tháng 12/2019, MB đã có thông báo về việc đăng ký bán tối đa 23 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đáng chú ý, số cổ phiếu đăng ký bán chỉ bằng 49% tổng lượng cổ phiếu quỹ mà ngân hàng đang nắm giữ.

Mục đích bán cổ phiếu quỹ, theo phía MB, là nhằm sử dụng vào các hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cổ đông như xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang bị cần thiết cho hoạt động ổn định, phát triển.

Tin mới lên