Ngân hàng

MB thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 18.155 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã được tổ chức với sự tham dự của 559 cổ đông, chiếm tỷ lệ 79,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

MB thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 18.155 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của MB có sự tham dự của 559 cổ đông, chiếm tỷ lệ 79,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông MB đã thông qua với tỷ lệ nhất trí cao đối với các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2011 - 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng Chiến lược giai đoạn 2017 - 2021, kế hoạch hoạt động năm 2017, phương án tăng vốn điều lệ lên 18.155 tỷ đồng với 2 đợt (đợt 1 tăng vốn thông qua trả cổ tức 5% cho cổ đông và đợt 2 phát hành 1% cổ phiếu cho CBNV), kế hoạch chia cổ tức 11% cho năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng, TS Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT MB khẳng định: "Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2017 - 2021, HĐQT định hướng tầm nhìn "Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất" với mục tiêu đến năm 2021 sẽ nằm trong Top 5 hệ thống Ngân hàng Việt Nam về hiệu quả kinh doanh. Để thực hiện các mục tiêu này, MB sẽ tập trung triển khai Chiến lược theo phương châm "Đổi mới, Hợp tác, Hiện đại hóa và Phát triển bền vững" dựa trên 3 trụ cột "Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, Ngân hàng số", 2 nền tảng "Quản trị rủi ro vượt trội và năng lực thực thi nhanh".

Trong giai đoạn này, MB sẽ tận dụng các cơ hội hợp tác với Fintech, xu hướng M&A để tăng quy mô (nếu phù hợp và hiệu quả), tiếp tục chú trọng đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông/nhà đầu tư thông qua các chính sách linh hoạt phù hợp với quy định và thực tiễn".

Đại hội cổ đông MB

Đại hội đồng cổ đông MB nhất trí thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có tờ trình tăng vốn điều lệ lên 18.155 tỷ đồng

Năm 2017, MB sẽ tập trung tổ chức triển khai Đề án Ngân hàng số, điều chỉnh mô hình tổ chức và các cơ chế/chính sách/tiêu chuẩn phù hợp với Chiến lược mới. Các công ty thành viên đặt mục tiêu hoạt động hiệu quả, tập trung các hoạt động cốt lõi, tăng cường bán chéo với các đơn vị trong MBGroup.

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB Lưu Trung Thái cũng cho biết: "Năm 2017, MB đã xác định phương châm hoạt động "Tăng trưởng đột phá, Hiệu quả - An toàn", hướng đến mục tiêu giữ Top 5 ngân hàng hàng đầu về hiệu quả, trong đó các công ty thành viên đóng góp quan trọng về lợi nhuận.

Đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 10%, vốn điều lệ tăng 6%; Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng từ 8% - 10%; Dư nợ cho vay tăng trưởng 16%, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.532 tỷ đồng (trong đó riêng ngân hàng đạt 4.300 tỷ đồng), nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. MB sẽ từng bước trở thành một ngân hàng năng động hơn, phục vụ được nhiều tầng lớp khách hàng, đặc biệt là giới trẻ".

Tin mới lên