Ngân hàng

MB trình kế hoạch chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ

(VNF) - MB trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 10% vốn điều lệ sau khi hoàn tất tăng vốn. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, quý IV/2019.

MB trình kế hoạch chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ

MB trình kế hoạch chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trong đó, đáng chú ý nhất là tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 21.604 tỷ đồng lên 25.840 tỷ đồng.

Theo tờ trình, quá trình tăng vốn (thêm 4.236 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 20%) được chia làm 2 đợt.

Đợt 1 gồm 2 cấu phần. Đầu tiên là tăng vốn điều lệ thêm 1.690 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2018 với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ; dự kiến thực hiện trong quý II, quý III/2019. Tiếp đó là tăng vốn điều lệ thêm 432 tỷ đồng thông qua phát hành cho cán bộ nhân viên (tương đương 2% vốn điều lệ) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; dự kiến trong quý II, quý III/2019.

Đợt 2, MB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ 258 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 2. Trong đó, ngân hàng này sẽ phát hành riêng lẻ mới 211 triệu cổ phiếu và bán lại 47 triệu cổ phiếu quỹ do MB đang nắm giữ.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn và danh sách đối tượng chào bán cụ thể do HĐQT MB quyết định.

Giá chào bán là giá thỏa thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá cổ phiếu. MB trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cho từng đối tác cụ thể trên cơ sở phương án hợp tác với MB.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, quý IV/2019. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT MB quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

Trong trường hợp việc lựa chọn đối tác để bán cổ phần phổ thông chưa phù hợp với MB, HĐQT ngân hàng này đề xuất được nghiên cứu và đàm phán các phương án khác, như: tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc tăng vốn một phần thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một phần phát hành trái phiếu chuyển đổi. Sau khi có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể, HĐQT MB cho biết sẽ báo cáo/xin ý kiến đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4.236 tỷ đồng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được MB đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định và phát triển của ngân hàng.

Trên cơ sở vốn điều lệ mới, MB trình kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 9.560 tỷ đồng cho năm 2019, tăng 23% so với năm ngoái.

Tổng tài sản kế hoạch tăng 11% lên 402.606 tỷ đồng; huy động tiền gửi khách hàng tăng 12% lên 269.396 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 15% lên 246.036 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu tối đa 2%.

Cổ tức cho năm 2019 dự kiến có tổng tỷ lệ 14%.

Đối với năm 2018, MB trình kế hoạch trả cổ tức tổng tỷ lệ 14%, trong đó 6% bằng tiền mặt (đã tạm ứng trong tháng 4/2019) và 8% bằng cổ phiếu.

Tin mới lên