Ngân hàng

MB và VPBank đồng loạt được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

(VNF) – NHNN vừa chấp thuận cho MB được tăng vốn điều lệ lên 18.155 tỷ đồng, đồng thời chấp thuận VPBank tăng vốn điều lệ lên 15.706 tỷ đồng.

MB và VPBank đồng loạt được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngày 31/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6982/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB).

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 17.127 tỷ đồng lên 18.155 tỷ đồng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 và Hội đồng quản trị (HĐQT) của MB thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 5/7/2017.

Theo nội dung văn bản chấp thuận, MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Song song với việc chấp thuận tăng vốn điều lệ cho MB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng có văn bản số 6993/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 14.059 tỷ đồng lên 15.706 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo đề nghị của VPBank theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 10/4/2017 và được Hội đồng quản trị của VPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 08/6/2017, số 732/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2017 (tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2017).

Tương tự, VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tin mới lên