Tài chính

MBS chốt quyền phát hành 113 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua chứng khoán.

MBS chốt quyền phát hành 113 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng

MBS chốt quyền phát hành 113 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng

Theo đó, MBS sẽ phát hành hơn 53,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Cùng với đó, công ty chứng khoán này cũng dự kiến phát hành hơn 59,4 triệu cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ thực hiện 9:2. Cổ đông sở hữu 1 cố phiếu được hưởng 1 quyền, mỗi 9 quyền được mua 2 cổ phiếu mới.

Quyền mua được chuyển nhượng từ ngày 22/8 tới ngày 7/9. Giá chào bán đối với hơn 59,4 triệu cổ phiếu này là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là hơn 594 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và quyền mua chứng khoán là 15/8 tới đây.

Tổng số lượng phát hành để trả cổ tức và chào bán ra công chúng là 113 triệu đơn vị. MBS hiện đang lưu hành hơn 267 triệu cổ phiếu và dự kiến tăng lên hơn 380 triệu đơn vị sau phát hành. Vốn điều lệ của công ty cũng tăng tương đương từ hơn 2.676 tỷ đồng lên hơn 3.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động quý II của MBS đạt hơn 512 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 22%, doanh thu từ hoạt động tư vấn giảm 73%, lần lượt đạt 174 tỷ đồng và gần 7 tỷ đồng.

MBS lãi sau thuế hơn 120 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Mảng tự doanh vẫn có lãi gần 18 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động của công ty chứng khoán này đạt hơn 1.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021.

Cổ phiếu MBS đóng cửa phiên 4/8/2022 ở mức giá 23.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 6.200 tỷ đồng.

Tin mới lên