Tài chính

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 78% lên 360 tỷ đồng, trình kế hoạch chuyển sàn HoSE

(VNF) - Năm 2019, MBS đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.171 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 360 tỷ đồng, tăng 78%. Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng trình kế hoạch chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE trong năm nay.

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 78% lên 360 tỷ đồng, trình kế hoạch chuyển sàn HoSE

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 78% lên 360 tỷ đồng, trình kế hoạch chuyển sàn HoSE

Ngày 26/3 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại đại hội lần này là đề xuất chuyển sàn.

Theo đó, HĐQT MBS sẽ trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu MBS từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) trong năm 2019.

Động thái này, theo MBS, là "nhằm nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu công ty trên thị trường, nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu MBS, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, đồng thời thu hút nguồn vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp hỗ trợ hoạt động của công ty".

Cùng với đó, trình đại hội thông qua việc các nhà đầu tư chiến lược khi nhận chuyển nhượng từ cổ phần từ cổ đông hiện hữu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược gồm: là nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính; có cam kết và chứng minh năng lực tài chính, đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán; có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính.

Được biết năm 2019, HĐQT MBS đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để "nâng cao năng lực quản trị và tài chính, hỗ trợ cho MBS trong việc phát triển dịch vụ khách hàng tổ chức, dịch vụ ngân hàng đầu tư và đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh".

MBS cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 522 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) thông qua phát hành riêng lẻ, bao gồm phát hành lượng cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu trị giá 350 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu ESOP trị giá 50 tỷ đồng, trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%, tương ứng tăng thêm 122 tỷ đồng.

Việc tăng vốn này, theo MBS, là nhằm tăng hạn mức cho vay margin, tăng cường hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu, cổ phiếu, đồng thời đáp ứng yêu cầu về vốn và quản trị rủi ro.

Năm 2019, MBS đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.171 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 360 tỷ đồng, tăng 78%. Mục tiêu đạt TOP 5 thị phần trung bình 2 sàn HoSE và HNX, TOP 5 thị phần phái sinh và TOP 5 doanh thu hoạt động tư vấn tài chính.

Tin mới lên