Tài chính

MECO JSC bị cưỡng chế thuế hơn 35,1 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO JSC, HoSE: MCG) vừa công bố thông tin các quyết định thuế của Cục thuế TP. Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này.

MECO JSC bị cưỡng chế thuế hơn 35,1 tỷ đồng

MECO JSC bị cưỡng chế thuế hơn 35,1 tỷ đồng.

Cụ thể, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 52213/QĐ-CT-QLN ngày 3/7/2019 về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của MCG tại ngân hàng để thi hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 148373/TB-CT ngày 19/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội đối với công ty này.

Tại Quyết định này, Cục Thuế Hà Nội đã quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của MCG số tiền hơn 35,1 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế là do MCG đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 63035/QĐ-CT-QLN ngày 8/8/2019 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do MCG không chấp hành nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 148373/TB-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi Hà Nội. Ngày 9/12/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 4465/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng. Đến tháng 6/2007 đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh, kể từ thời điểm niêm yết (2009), lợi nhuận MCG liên tục giảm sút trầm trọng. Năm 2013, công ty báo lỗ hơn 176 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2017 tuy có lợi nhuận trở lại nhưng không mấy khả quan, liên tục điều chỉnh. Năm 2018, MCG thua lỗ hơn 154 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, công ty đạt gần 60 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 148,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên