Tài chính

Mía đường Sơn La (SLS): Niên độ 2020 - 2021 lãi 164 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 5 lần

(VNF) - Với kế hoạch kinh doanh thận trọng, Mía đường Sơn La (SLS) đã hoàn thành 98% chỉ tiêu doanh thu và vượt hơn 5 lần chỉ tiêu lợi nhuận năm tài chính 2020 - 2021.

Mía đường Sơn La (SLS): Niên độ 2020 - 2021 lãi 164 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 5 lần

Mía đường Sơn La (SLS): Niên độ 2020 - 2021 lãi 164 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 5 lần

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV của năm tài chính 2020 - 2021. Năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Kết thúc quý IV, SLS ghi nhận doanh thu thuần hơn 230 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nhờ tốc độ giảm của giá vốn nhanh hơn, doanh nghiệp có lãi gộp hơn 80 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với quý IV năm tài chính 2019 - 2020.

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp trong quý được SLS tiết giảm khá tốt. Do đó, cuối quý IV, doanh nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm từ đường, mật rỉ này báo lãi sau thuế 76 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ niên độ tài chính trước đó.

Kết thúc niên độ tài chính 2020 - 2021, SLS ghi nhận 801 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,6% và tăng 38% so với thực hiện niên độ tài chính 2019 - 2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cuối kỳ đạt 16.729 đồng.

Với kết quả này, SLS đã hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu (816 tỷ đồng) và vượt hơn 5 lần kế hoạch lợi nhuận (26 tỷ đồng) của niên độ. Dù vậy cũng lưu ý rằng, kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2020 - 2021 của SLS là khá thận trọng, khi mục tiêu doanh thu và mục tiêu lợi nhuận đã lần lượt giảm 23% và 78% so với thực hiện năm tài chính trước đó.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của SLS đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu kỳ. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 176,9 tỷ đồng, tăng 6,4% và chiếm 15% tổng tài sản; phải thu ngắn hạn khác đạt 124,7 tỷ đồng, tăng 74% và chiếm 10,4% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 247,2 tỷ đồng, tăng 24,5% và chiếm 20,7% tổng tài sản... Còn lại phần lớn là khối tài sản cố định, với hơn 607 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của SLS giảm nhẹ còn 536 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn là 322,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 102 tỷ đồng, chiếm 35,5% nguồn vốn. Doanh nghiệp có hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tính đến hết niên độ tài chính 2020 - 2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 22/7, cổ phiếu SLS tăng 2,28% lên 125.700 đồng/đơn vị.

Tin mới lên