Tiêu điểm

Mía đường Tây Nam bị thu hồi 30ha đất sử dụng sai mục đích

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty thực hiện không đúng phương án đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm nộp tiền thuê đất và không còn nhu cầu sử dụng đất…Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đang tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi 30 ha đất (tại ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh) đã cho Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam thuê sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm khảo nghiệm và sản xuất mía giống, kể từ thời điểm năm 2010. Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản số 177/TB-VP ngày 1/3/2019 thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam. Tại buổi chủ trì làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan vào ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định: Thời gian qua, tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam đầu tư xây dựng Nhà máy đường, phát triển vùng sản xuất; trong đó, có việc cho thuê 30ha đất (theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau) để xây dựng Trung tâm khảo nghiệm và sản xuất mía giống nhằm nâng cao chất lượng giống sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc Nhà máy đường sản xuất kinh doanh không hiệu quả và ngừng hoạt động. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty thực hiện không đúng phương án đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm nộp tiền thuê đất và không còn nhu cầu sử dụng đất… Điều đáng nói, sau khi được tỉnh cho thuê đất, Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam không sử dụng đúng mục đích mà ký hợp đồng cho ông Đỗ Văn Nghiệp (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau) thuê lại trong thời gian dài, với giá cao hơn giá Nhà nước, dẫn đến việc Công ty chậm trễ trong việc bàn giao đất để cơ quan chức năng tỉnh quản lý theo quy định tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Cà Mau. Để xúc tiến việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát chặt chẽ và đôn đốc Công ty khẩn trương bàn giao toàn bộ diện tích đất kể trên cho cơ quan chức năng quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mía đường Tây Nam bị thu hồi 30ha đất sử dụng sai mục đích

Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đang tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi 30 ha đất (tại ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh) đã cho Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam thuê sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm khảo nghiệm và sản xuất mía giống, kể từ thời điểm năm 2010. 

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản số 177/TB-VP ngày 1/3/2019 thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam. 

Tại buổi chủ trì làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan vào ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định: Thời gian qua, tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam đầu tư xây dựng Nhà máy đường, phát triển vùng sản xuất; trong đó, có việc cho thuê 30ha đất (theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau) để xây dựng Trung tâm khảo nghiệm và sản xuất mía giống nhằm nâng cao chất lượng giống sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc Nhà máy đường sản xuất kinh doanh không hiệu quả và ngừng hoạt động. 

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty thực hiện không đúng phương án đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm nộp tiền thuê đất và không còn nhu cầu sử dụng đất…

Điều đáng nói, sau khi được tỉnh cho thuê đất, Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam không sử dụng đúng mục đích mà ký hợp đồng cho ông Đỗ Văn Nghiệp (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau) thuê lại trong thời gian dài, với giá cao hơn giá Nhà nước, dẫn đến việc Công ty chậm trễ trong việc bàn giao đất để cơ quan chức năng tỉnh quản lý theo quy định tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Cà Mau. 

Để xúc tiến việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát chặt chẽ và đôn đốc Công ty khẩn trương bàn giao toàn bộ diện tích đất kể trên cho cơ quan chức năng quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới lên