Tài chính

Miễn thuế cho 2 công ty ở Bình Dương sau khi bị truy thu hàng chục tỷ

Sau khi kiến nghị tới Tổng cục Hải quan về sự bất hợp lý trong việc thu thuế sản phẩm gia công, 2 doanh nghiệp ở Bình Dương được miễn thuế hàng chục tỷ đồng.

Miễn thuế cho 2 công ty ở Bình Dương sau khi bị truy thu hàng chục tỷ

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã xem xét kiến nghị của 2 công ty tại Bình Dương về việc truy thu thuế đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa.

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Chutex và Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm. Trong đó, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài.

Cụ thể, Công ty TNHH Quốc tế Chutex thuê Công ty Sinwah (doanh nghiệp chế xuất, nằm trong khu phi thuế quan) để gia công lại. Chutex nhận lại sản phẩm sau gia công để xuất khẩu.

Cuối tháng 8/2011, Cục Hải quan Bình Dương ban hành quyết định ấn định thuế, truy thu đối với Chutex số tiền gần 36 tỷ đồng. Đến nay, công ty này lại tiếp tục bị cục hải quan ấn định, truy thu thuế.

Tương tự, Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II (Pung Kook II) cũng thuê gia công nhưng bị Cục Hải quan Bình Dương về việc truy thu thuế và xử phạt với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Trước vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết đã có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan đối với hợp đồng ký kết trên.

Trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài nên được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp nêu trên liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý miễn thuế.

 
Tin mới lên