Học thuật

Miễn thuế là gì? Miễn thuế và không chịu thuế trong thuế giá trị gia tăng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Miễn thuế (tax credit) là gì? Miễn thuế và không chịu thuế trong thuế giá trị gia tăng

Miễn thuế là gì? Miễn thuế và không chịu thuế trong thuế giá trị gia tăng

Miễn thuế (tax credit) là khoản khấu trừ ra khỏi số thuế phải nộp.

Miễn thuế là gì?

Miễn thuế (tax credit) là khoản khấu trừ ra khỏi số thuế phải nộp. Có nhiều cách khác nhau để miễn thuế . Một số nước (ví dụ Kenya) áp dụng mức miễn thuế thống nhất cho các khoản chi tiêu cá nhân thay vì chi phí hợp lý và mọi người phải nộp thuế thu nhậpđược hưởng mức miễn thuế như nhau. Ví dụ khác là thuế giá trị gia tăng (VAT): Cộng đồng Châu Âu đánh thuế vào giá bán, nhưng được trừ số thuế VAT đã trả khi mua đầu vào nguyên liệu. Trường hợp đángchú ý là hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa các nước. Theo hiệp định, các khoản thuế thu nhập mà một công ty đã nộp ở nước ngoài sẽ được khấu trừ ra khỏi tổng số thuế phải nộp trong nước.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Miễn thuế và không chịu thuế trong thuế giá trị gia tăng

Đối tượng không chịu thuế GTGT là những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực như: Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; Hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; Dịch vụ liên quan thiết thực, trực tiếp đến cuộc sống người dân và không mang tính kinh doanh; Liên quan đến nhân đạo…

Miễn thuế là trường hợp vẫn phải chịu thuế, tuy nhiên vì lý do khách quan nào đó sẽ được miễn giảm một phần nào đó theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên