Tiêu điểm

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Có tình trạng gom đất để chờ nhận đền bù

(VNF) - Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho hay trên thực tế, việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gây ra một số tác động thiếu tích cực.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Có tình trạng gom đất để chờ nhận đền bù

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Có tình trạng gom đất để chờ nhận đền bù

Tại báo cáo thẩm tra “dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp”, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng việc tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban cũng cho biết trên thực tế, việc miễn thuế có mặt trái là không tạo động lực đối với nhiều đối tượng là tổ chức, cá nhân trong việc canh tác, sản xuất trên diện tích đất được giao, gây nên tình trạng hoang hóa, lãng phí nguồn lực đất đai.

Đáng chú ý hơn, có tình trạng đất nông nghiệp được giao không được canh tác hoặc canh tác không hiệu quả và có tình trạng thu mua đất nông nghiệp để chờ nhận đền bù khi các địa phương triển khai các các dự án đầu tư (đối với đền bù theo thỏa thuận).

“Báo cáo tổng kết của Chính phủ không có số liệu về diện tích đất nông nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích bị thu hồi. Do đó, đề nghị cần bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong dự thảo nghị quyết để chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế việc bỏ hoang hóa ruộng đất, tránh lãng phí nguồn lực đất đai”, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội yêu cầu.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng dẫn ý kiến cho rằng việc Chính phủ đề nghị tiếp tục ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là chưa thực sự phù hợp, vì đây là nghị quyết quy định ngoài phạm vi của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, đã được thực hiện trong giai đoạn 2011-2020.

“Đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật”, báo cáo thẩm tra viết.

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm 2001 đến nay.

Trong 20 năm qua, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm.

Theo quy định hiện hành thì chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14.

Tại dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề nghị kéo dài thời gian thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025.

Tin mới lên