Công nghệ

Mobifone quyết chuyển từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống thành công ty công nghệ

(VNF) - Mobifone quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ, cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và nội dung số.

Mobifone quyết chuyển từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống thành công ty công nghệ

Mobifone và EY Việt Nam lễ khởi động dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Mobifone giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

Ngày 24/2, Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) tổ chức lễ khởi động dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông Mobifone giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

Giai đoạn 2015-2020, MobiFone đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược đề ra. Đặc biệt năm 2020, Mobifone nằm trong top doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về kết quả sản xuất, kinh doanh, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ở mức cao (trên 20%).

Trước những biến động khó lường của thị trường, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt của môi trường kinh doanh, đại diện Mobifone nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển tổng thể mang tính chiến lược cho 5 năm tiếp theo có ý nghĩa nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của Mobifone.

Giai đoạn 2021-2025, mục tiêu và kế hoạch của Mobifone sẽ là xây dựng và phát triển thành tổng công ty nhà nước vững mạnh, năng động, hiệu quả và bền vững; có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ chốt trên thị trường viễn thông di động.

Mobifone cũng khẳng định sẽ tích cực, chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những doanh nghiệp số đi đầu tại Việt Nam, nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số, nội dung số.

"Mobifone phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ mạng di động 5G; xây dựng và phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao; triển khai các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), Big Data và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR); nhanh chóng triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thử nghiệm dịch vụ Mobile Money ngay khi Thủ tướng cho phép...", đại diện Mobifone nói.

Dự án tư vấn xây dựng chiến lược sẽ đáp ứng yêu cầu của Mobifone về đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình quản trị trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động nghiên cứu, xác định và gia tăng lợi thế cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả, giữ vững và gia tăng thị phần dịch vụ viễn thông di động nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tạo tiền đề cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trong phạm vi dự án, EY Việt Nam sẽ tham gia tư vấn cho Mobifone các giải pháp toàn diện thông qua trợ giúp phân tích và đánh giá mang tính chiến lược về tình hình thị trường, dự báo quy mô, xu hướng thị trường; đánh giá nguồn lực, cơ hội và thách thức của Mobifone.

Từ đó, hoàn thiện tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh tổng thể của MobiFone giai đoạn phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng và đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình tăng trưởng với chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể và các chiến lược thành phần về mạng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông, R&D, nhân sự và các công cụ KPI quản lý chiến lược...

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Mobifone cho biết với việc lựa chọn và bắt tay hợp tác với EY Việt Nam, Mobifone quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ, cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và nội dung số.

Nhà mạng này kỳ vọng dự án xây dựng chiến lược phát triển 2021-2025 sẽ đặt nền móng, định hướng vững chắc để Mobifone tiếp tục phát triển nhanh, mạnh trong tương lai.

Tin mới lên