Tài chính

Mộc Châu Milk muốn nới room ngoại lên 100%, niêm yết cổ phiếu trên HoSE

(VNF) - Ngày 1/7/2020, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Mộc Châu Milk muốn nới room ngoại lên 100%, niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Mộc Châu Milk dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược.

Nội dung chính mà HĐQT Mộc Châu Milk trình ĐHĐCĐ là phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần mà Mộc Châu dự kiến phát hành thêm là 43,2 triệu cổ phần. Trong đó công ty này chào bán 3,34 triệu cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu với giá 20.000/cổ phần, tỷ lệ phát hành là 100:5; chào bán 39,192 triệu cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư chiến lược với giá 30.000 đồng/cổ phần; chào bán 668.000 cổ phần phổ thông theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Hai nhà đầu tư chiến lược được Mộc Châu Milk chọn chào bán cổ phần là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty Cổ phần GTNFoods.

Số tiền thu về sẽ được dành 1.600 tỷ đồng đầu tư các dự án trang trại bò sữa mới quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái, nâng cấp trang trại bò sữa hiện hữu lên quy mô 2.000 con và đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước, nhà máy sản xuất mới.

Một nội dung quan trọng khác mà HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt là không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, công ty này dự kiến cho phép nới room ngoại lên tối đa 100%. Ngoài ra, Mộc Châu cũng dự kiến thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE, thời gian niêm yết không quá 9 tháng từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Mộc Châu Milk, tiền thân là Nông trường quân đội Mộc Châu, được thành lập từ năm 1958, là đơn vị đầu tiên chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Việt Nam. Tính tới đầu năm 2020, Mộc Châu Milk cho biết công ty đã sở hữu đàn bò hơn 25.000 con, được nuôi trong các trang trại của công ty và liên kết với gần 600 hộ nông dân liên kết.

Về kết quả kinh doanh của Mộc Châu Milk năm 2019, doanh thu thuần của công ty này đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 7,5%, đạt 166,9 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ của công ty này thông qua vào giữa tháng 2, doanh thu thuần Mộc Châu kỳ vọng tăng 13,6%, đạt 2.905 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 6%, đạt 157 tỷ đồng.

 

 

 

Tin mới lên