Tài chính

Mỗi giờ, người giàu nhất Việt Nam thu nhập gấp 5.000 ngày ăn của người nghèo

(VNF) - Theo Oxfam, trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập từ nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu.

Mỗi giờ, người giàu nhất Việt Nam thu nhập gấp 5.000 ngày ăn của người nghèo

Theo Oxfam, người giàu nhất Việt Nam làm 1 ngày bằng người nghèo làm 10 năm.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo về bất bình đẳng tại Việt Nam ngày 12/1 do Oxfam tiến hành trong khuôn khổ Chiến dịch thu hẹp khoảng cách tại Việt Nam.

Theo báo cáo, bất bình đẳng kinh tế ở Việt Nam đang tăng với mọi thước đo. Vào năm 2012 tại Việt Nam, nhóm 10% giàu nhất có thu nhập cao gấp 1,74 lần nhóm 40% thu nhập thấp nhất. Khoảng cách giữa nhóm 20% giàu nhất và các nhóm khác đang mở rộng từ năm 2004, và số người siêu giàu cũng tăng.

Năm 2014, 210 người siêu giàu (có trên 30 triệu USD) ở Việt Nam có tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương 12% GDP cả nước. Knight Frank ước tính số người siêu giàu sẽ tăng đáng kể ở Việt Nam, lên đến 403 vào năm 2025. 

Thu nhập một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Tính toán của Oxfam cho thấy mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam là khá lớn. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người Việt Nam nghèo nhất trong 10 năm.

Cùng với khối tài sản lớn là tiềm năng nguồn thu nhập từ tiết kiệm và tài sản cũng lớn. Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập cao hơn gần 5.000 lần thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, bất bình đẳng dẫn đến tác động nghiêm trọng thể hiện dưới nhiều dạng. Trong đó, bất bình đẳng kinh tế bị trầm trọng hơn bởi tình trạng về nghèo về tiếng nói và cơ hội. Việc không được tiếp cận với các dịch vụ công như y tế và giáo dục do thu nhập thấp và bị phân biệt đối xử đang làm kìm hãm sự tiến bộ của nhóm hộ nghèo. Vì nghèo nên nhiều hộ không thể đảm bảo việc học hành cho tất cả các con. Trong nhiều trường hợp, một hay hai trẻ trong gia đình, thường là trẻ em gái, phải "hy sinh con đường học hành của mình".

Người nghèo cũng có xu hướng sử dụng các dịch vụ y tế ít hơn người khá giả, trong khi các nhóm thu nhập cao hơn có thể sử dụng nhiều loại dịch vụ nội và ngoại trú và cũng có nhiều cơ hội khám và điều trị hơn. Các nhóm thu nhập thấp hơn thường hay sử dụng các dịch vụ y tế công, chủ yếu là trung tâm y tế xã/phường có chất lượng kém hơn.

Theo bà Babeth Ngọc Hân Lefur -  Giám đốc quốc gia tổ chức Oxfam, nghiên cứu về tình trạng bất bình đẳng tại Việt Nam cho thấy mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo Việt Nam cần thực hiện ngay các chính sách tiến bộ về quản trị nhà nước, thuế, chi tiêu công, dịch vụ công và sự tham gia của người dân.

"Để ngăn chặn nghèo và giảm nghèo mạnh hơn nữa, Chính phủ cần nhìn nhận tất cả các dạng bất bình đẳng về kinh tế và cơ hội đang gia tăng tại Việt nam và có các biện pháp chính sách để giảm bất bình đẳng. Nếu không, những người nghèo nhất, và những người  thiệt thòi, sẽ không được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế", bà  Babeth Ngọc Hân Lefur nói.  

Cũng từ ngày 12/1, Oxfam bắt đầu phát động chiến dịch chống bất bình đẳng tại Việt Nam với tên gọi "Thu hẹp khoảng cách giai đoạn 2016-2019".

Tin mới lên