Tài chính

Một công ty thủy sản lỗ gần 1.000 tỷ, nợ Sacombank hơn 950 tỷ đồng

Đây là khoản nợ cũ của ngân hàng Phương Nam trước khi sáp nhập vào Sacombank. Trong khi đó, bên nợ là một công ty kinh doanh thủy sản do SATRA sở hữu 30%.

Một công ty thủy sản lỗ gần 1.000 tỷ, nợ Sacombank hơn 950 tỷ đồng

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Sài Gòn (APT), tính đến thời điểm 31/12/2020, công ty lỗ lũy kế 939 tỷ đồng. Trong đó khoản lỗ phát sinh trong giai đoạn trước năm 2010 khi cổ đông nhà nước chưa giảm vốn xuống 30% là 192 tỷ đồng và nợ trong giai đoạn 2010-2020, 746 tỷ đồng. Với khoản lỗ lũy kế trên, công ty hoạt động trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu gần 850 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến lỗ lớn, theo lãnh đạo công ty, đến từ khoản nợ trên 1.000 tỷ đồng, vượt 6 lần tổng tài sản công ty (167 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2020, công ty đang nợ ngân hàng Sacombank (trước đó Ngân hàng Phương Nam cũ) gần 952 tỷ đồng, nợ cổ đông nhà nước là Tổng công ty thương mại Sài Gòn - SATRA gần 25 tỷ và hơn 29 tỷ đồng nợ ngân sách. Ban lãnh đạo cho biết đây là khoản nợ cũ phát sinh trong giai đoạn trước cổ phần hóa.

“Từ năm 2010 đến nay, công ty đã từng bước khôi phục hoạt động sản xuất. Nếu không tính các khoản nợ, lãi phải trả ngân hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có lợi nhuận bình quân gần 5 tỷ đồng/năm”, theo lãnh đạo công ty.

Hãng kiểm toán AASC nhấn mạnh báo cáo tài chính năm 2020 được lập dựa trên hoạt động liên tục theo cam kết của ban tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên “khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các chủ sở hữu và sự chấp thuận của ngân hàng tỏng việc tái cơ cấu vốn vay cùng kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trong thời gian tới”, AASC nhấn mạnh.

APT công ty chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản, nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa có trụ sở tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. 60% doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu sang các thị trường chính là Hàn Quốc, Hà Lan, một số nước ASEAN.

Năm ngoái, công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh có lãi từ sản xuất kinh doanh. Cụ thể với kim ngạch xuất khẩu 6,9 triệu USD, công ty ghi nhận doanh thu thuần 350 tỷ đồng, lãi nhẹ 4,6 tỷ đồng tuy nhiên do chi phí lãi vay từ các khoản nợ quá hạn ăn mòn, công ty lỗ ròng 206 tỷ đồng.

Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, năm 2007 công ty thực hiện cổ phần hóa và giảm vốn nhà nước xuống còn 30%. Theo báo cáo thường niên 2020, cổ đông nhà nước, đại diện là SATRA đang nắm 30% vốn, công ty còn có cổ đông lớn khác là Công ty Cổ phần đầu tư SFC, doanh nghiệp có liên quan đến chủ tịch HĐQT công ty hiện tại đang nắm hơn 22,81% vốn công ty và một cổ đông cá nhân nắm 18% vốn công ty. Trong các phương án khắc phục được đưa ra, hội đồng quản trị lưu ý việc cho phép SFC mua lại 51% vốn công ty mà không phải chào mua công khai.

Riêng đối với khoản nợ tại Sacombank, ban lãnh đạo cho biết các giải pháp xử lý nợ trước đây như chuyển nợ vay thành vốn góp điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc tái cấu trúc công ty theo chỉ đạo của UBND TP. HCM đã được ĐHCĐ thông qua nhiều năm.

Ban lãnh đạo công ty cũng đã xây dựng thành các phương án để đàm phán với ngân hàng nhưng không thể thực hiện được do cơ chế pháp lý. Vì vậy, công ty đang đề xuất phương án hai bên cùng tìm kiếm nhà đầu tư mua lại khoản nợ vay này.

Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh việc phải thanh toán các khoản phải trả ngân sách Nhà nước, nợ lãi cho SATRA và các khoản nợ phải trả đã quá hạn tại Sacombank đối với công ty là rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng công ty. Nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của công ty. Tính đến cuối năm 2020, APT có khoảng 320 nhân sự.

Tin mới lên