Tài chính

Một doanh nghiệp thủy sản 'bốc hơi' 660 tỷ đồng doanh thu sau kiểm toán

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (IDI) vừa có văn bản giải trình về việc doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 660 tỷ đồng sau kiểm toán, từ mức 7.003 tỷ đồng xuống còn 6.343 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp thủy sản 'bốc hơi' 660 tỷ đồng doanh thu sau kiểm toán

Một doanh nghiệp thủy sản 'bốc hơi' 660 tỷ đồng doanh thu sau kiểm toán

Theo giải trình từ IDI, năm 2018, công ty đã thực hiện chuyển nhượng Nhà máy Thức ăn Thủy sản cho công ty thành viên trong cùng tập đoàn, đồng thời tập trung nguồn vốn đề đầu tư tiếp nhà máy thủy sản số 3. Khi đó, công ty ghi nhận việc chuyển nhượng Nhà máy Thức ăn Thủy sản vào mục Doanh thu bán hàng với tổng giá trị chuyển nhượng 660 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, kiểm toán viên nhận thấy việc ghi nhận vào Doanh thu bán hàng là chưa đúng và phải hạch toán vào khoản mục Thu nhập khác và khi trình bày trên BCTC thì phải bù trừ giữa thu nhập về chuyển nhượng tài sản với giá trị còn lại của tài sản và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là lý do khiến doanh thu của IDI giảm 660 tỷ đồng sau kiểm toán.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của IDI đạt 633 tỷ đồng, tăng 87,5% so với năm 2017.

Phía IDI cho biết sở dĩ lợi nhuận tăng là do giá cá tra nguyên liệu trên thị trường liên tục tăng và giữ ở mức cao, khoảng từ 29.000 đồng/kg đến 36.000 đồng/kg, trong khi công ty đã có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào thông qua hình thức nuôi liên kết và chốt giá trước với các hộ nông dân ở mức giá dao động từ 23.000 đồng/kg đến 26.000 đồng/kg. Việc giá chênh lớn giúp công ty thu về lợi nhuận cao.

Tin mới lên