Tài chính tiêu dùng

Một loạt công ty tài chính được cấp phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

(VNF) - Thống đốc NHNN Việt Nam vừa chính thức cấp phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho một số công ty tài chính, cho thuê tài chính bao gồm: TechcomFinance, EVNFinance, Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam, Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam,…

Một loạt công ty tài chính được cấp phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

TechcomFinance vừa được Thống đốc NHNN chấp thuận cho kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với Công ty tài chính TNHH một thành viên Kỹ thương (TechcomFinance), Thống đốc chấp thuận sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 9 điểm 7.4 khoản 7 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 340/GP-NHNN ngày 29/12/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam (nay là TechcomFinance) như sau: "Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định".

Đối với Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance), Thống đốc chấp thuận sửa đổi gạch đầu dòng thứ 9 Điểm 6.4 Khoản 6 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 187/GP-NHNN ngày 7/7/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho EVNFinance. Theo đó, EVNFinance được "kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định".

Với Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung gạch đầu dòng thứ tư vào Điều 2 Giấy phép hoạt động số 02/GP-CTCTTC ngày 20/11/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam về nội dung hoạt động sau: "Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do NHNN quy định".

Còn với Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam, Thống đốc chấp thuận bổ sung vào Khoản 2 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài số 117/GP-NHNN ngày 24/4/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam như sau: "Kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định".

Tin mới lên